دستگاه آبگیر لوله ای قالی و فرش و آبگیر فرش http://deltamachine.mihanblog.com 2020-05-30T22:34:28+01:00 text/html 2015-06-01T12:12:16+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد آبگیر لوله ای http://deltamachine.mihanblog.com/post/20 <h2 style="font-family: 'b traffic', Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: center;"><b>آبگیر لوله ای درب دار :</b></h2><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/1178060216304236670/IMG-20150110-WA0033" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1178060216304236670/IMG-20150110-WA0033.jpg" height="100" width="100" style="vertical-align: middle;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">دراین مدل ،انتهای دستگاه در یک یاتاقان محدود شده و دهانه ورودی فرش نیز توسط یک درب هرز گرد مهار شده است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">هرچقدر دهانه لوله و درب لقی کمتری داشته باشند ، دستگاه ،دچار لرزش وصدای کمتری خواهد بود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">در نوع درب دار ، یک درب ثابت که روی پاشنه لولا به چرخش درمی آید بعنوان تکیه گاه وجود دارد و در مرکز این درب یک قسمت چرخنده بلبرینگی موجود هست .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">اگر قسمت چرخنده حرکت کشویی به جلو وعقب داشته باشد ، قسمت چرخنده کاملا هم مرکز و فیت در داخل دهانه لوله قرار می گیرد و این در حالی است که در مدل دیگر چرخنده حرکت کشویی به جلو و عقب ندارد .بنابراین زمانی که درب اصلی دستگاه بسته می شود ، قسمت چرخنده هم &nbsp;با درب اصلی به گردش در می آید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">این مدل را فشار از کنار نامگذاری می کنیم و مدل قبلی را فشار از مرکز</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">مسلم بدانید که در مدل فشار از مرکز ، دهانه لوله با درب چرخنده از روبرو و بصورت حرکت کشویی درگیر می شود و این یعنی اینکه بلبرینگهای درب با محور لوله همراستا هستند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">و نهایتا بلبرینگ بدلیل هم مرکز بودن بسیار دقیق و بدون لرزش و با عمر بالا کار می کند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">اما در مدل فشار از کنار ، در غیر این صورت در هر مدل دیگر درب ، فشار جانبی به بلبرینگها و درب وارد می آیدوموجب خرابی و اصطلاحا کچلی بلبرینگها می گردد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">صدا یکی از عواملی هست که نشان دهنده و هشداری برای خرابی بلبرینگ می باشد..</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/9022441428126848553/IMG-20150310-WA0000" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/9022441428126848553/IMG-20150310-WA0000.jpg" height="450" width="350" style="vertical-align: middle;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">عکس بالا مدل درب دار فشار از مرکز را نشان می دهد که در این مدل درب از مرکز دستگاه به سمت مرکز دهانه لوله حرکت پیستونی به جلو وعقب را خواهد داشت . این طرح در انحصار دلتا ماشین یزد می باشد و برتری این طرح کاملا بوضوح مشخص می باشد&nbsp;،‏ در مدل بالا دستگاه آبگیر لوله ای درب داری را می بینید که درب ، از مرکز حرکت کشویی ندارد . بنابراین در هنگام بسته شدن درب ، فشار جانبی روی بلبرینگها وارد می آید.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></p><h2 style="font-family: 'b traffic', Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: right;"><b>آبگیر لوله ای بدون درب:</b></h2><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">در مدل بدون درب ،دهانه لوله ،با یک بلبرینگ بزرگ بادهانه تقریبی ۴۰ سانتی متر حمایت می شود .دهانه لوله باز می باشد و هیچ دربی وجود ندارد.دیده می شود که بعضی افراد ، مدل بدون درب را از جهت نداشتن درب و زمانی که باید صرف باز و بسته کردن درب شود، برتر می دانند .لازم به توضیح می باشد که ، زمان باز و بسته شدن درب در مدل درب دارفشاراز مرکز ( فلکه مرکزی) مجموعا کمتر از ۱۰ ثانیه می باشد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">پس برتری از نظر زمانی وجود ندارد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">در مدل بدون درب ، بلبربنگ بسبار بزرگ ، کمیاب و گرانقیمتی به کار می رود که معمولا ساخت کشورهای بلوک شرق هست و این بلبرینگها برای سرعتهای بالا طراحی نشده است.بدلیل نداشتن سرعت بالا ، قدرت آبگیری کمتر خواهد بود و البته بدلیل داشتن لقی بین ساچمه ها ، بلبرینگها در ارتعاشات بوجودآمده توسط فرش ، دچار آسیب می شود. بعبارتی به جای اینکه ارتعاشات دستگاه روی فنرها تخلیه شود ، به دلیل لقی &nbsp;بین ساچمه ها ، این لرزشها مستقیما به ساچمه های بلبرینگ وارد می آید .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">یکی دیگر از دلایل خرابی بلبرینگ و صدای بسیار زیاد،در مدل بدون درب ، نداشتن کاسه نمد و فرار گریس و یا هر نوع روان کننده ای می باشد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">علت &nbsp;قرار ندادن کاسه نمد روی لوله بدون درب ، اصطکاک شدید و عملا ترمز دادن لوله ، توسط لاستیک و فنر فشرده کاسه نمد می باشد. بدیهی است که با نداشتن کاسه نمد و فرار روان کننده بلیرینگ دچار آسیب شده و پیامد آن خرابی و متوقف شدن بلبرینگ می باشد. صدای شدید این مدل علامت هشدار برای استفاده کننده می باشد .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">بعضی افراد در پایان شیفت کاری بلیرینگ بدون درب را گریس کاری می کنند ، این گریس کاری ،هیچ دردی را دوا نمی کند. وقتی آدمی از تشنگی مرد چه فایده که بعد از مردنش ، آب به او بنوشانیم. &nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;">خرابی بلبرینگ و تعویض بسیار سخت و البته توقف کار در شلوغی کار ، همه از عواقب استفاده از این دستگاه می باشد</p> text/html 2015-05-12T13:28:08+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد نکاتی در مورد احداث قالیشویی http://deltamachine.mihanblog.com/post/18 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><h1 style="line-height: 22.7999992370605px; font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, serif; text-align: center;"><font size="4" color="#ffffff">هزینه &nbsp; &nbsp; &nbsp;احداث &nbsp; &nbsp;قالیشویی :</font></h1></div><div class="border-bg" style="height: 3px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(212, 200, 193); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"></div><div class="border-bg" style="height: 3px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(212, 200, 193); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 10px 0px 0px 14px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman';"><div class="cnt post_list" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/8611341319151345443/IMG-20150509-WA0026" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><font color="#ffffff"><img src="http://bayanbox.ir/view/8611341319151345443/IMG-20150509-WA0026.jpg" height="200" width="300" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۱- زمین ( چه متراژ) و خرید بهتر هست یا اجاره ؟</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۲-فضای قالیشویی به چه بخشهایی و برای چه کارهایی تقسیم می شود؟</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۳-آیا شما همه این فضاها و بخش ها را لزوما باید در اختیار داشته باشید؟</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۴-کارهای ساختمانی و عمرانی احتمالی چه خواهد بود و اگر ملک استجاری باشد چه کنیم ؟&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۵- کنتور مورد نیاز جهت برق مصرفی &nbsp;چقدر لازم هست ؟ و معمولا برای هر فرش چه مقدار برق مصرف می شود؟(آبگیرها را مقایسه می کنیم و بررسی انرژی مصرفی در گرمخانه)</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۶- آیا به گرمخانه یا خشک کن حرارتی نیاز می باشد ؟&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۷- آیا با وجود گرد و غبار فرش را باید در گرمخانه خشک کرد و یا در آفتاب؟</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۸-هزینه احداث هر بخش مورد نیاز در یک قالیشویی به صورت تقریبی چقدر خواهد بود؟</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۹- آیا برای حمل و نقل فرش لزوما باید ماشین را خریداری کنیم یا بهتر است به صورت پیمانکاری کار تحویل فرش را انجام بدهیم ( مثلا وانت تلفنی با یک قرارداد دوره ای)</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۱۰-وضعیت فاضلاب به چه شکلی باید باشد؟&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۱۱- تجهیزات قالیشویی چه هستند و کدام ضرورت دارند؟ ( مثلا آیا وجود گردگیر قطعا لازم هست ؟).</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۱۲-تعداد پرسنل قالیشویی اعم از دفتری ، تحویل ، انبار ، سالن شستشو ،به چه تعداد و برای چه متراژ فرش لازم هست؟( آیا باید در هرفصل در کادر پرسنل و تعداد آنها تغییرات ایجاد کرد؟).</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۱۳- اگر قرار باشد در هر ماه بر حسب نیاز پرسنل را استخدام کنیم اولا چه تعداد از آنها باید به صورت دائمی در اختیار باشند و آیا پرسنل جدید ضرر و زیانی نخواهند داشت ؟( آیا اگر در کل سال با تعداد ثابتی پرسنل مشغول به کار باشیم بهتر هست و یا ...؟).</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff"><b>۱۴-هزینه های جاری در قالیشویی:</b><b>شامل ( آب و مواد شوینده و برق و پرسنل و سوخت مصرفی جهت حمل و نقل « در صورتی که ماشین از خودمان باشد.»واستهلاک و ماشین آلات و تبلیغات برای هر فرش چقدر خواهد بود؟</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">۱۵- هزینه تجهیزات اساسی قالیشویی ( ماشین آلات ) چقدر خواهد بود و با این ماشین آلات می توان چه متراژ فرشی را شستشو و آبکشی و خشک کرد؟</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">******************************************************************************************************</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">قالیشویی به<b>&nbsp;</b>زمینی معادل حداقل ۳۰۰متر احتیاج دارد و البته شاید کمی عجیب به نظر رسد ولی ، با برنامه ریزی دقیق و تخصیص فضاهای مناسب می توان در این مساحت بهترین قالیشویی را احداث کرد . چگونه؟</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">اگر قالیشویی را به دو بخش اصلی تقسیم کنیم :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">بخش اول : شستشو و آبگیری&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">بخش دوم : فضای خشک کن و انبار ها</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">بخش اول : شستشو و آبگیری با توجه به نوع تجهیزات به حدود ۱۰۰متر مربع &nbsp;فضا احتیاج دارد .&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">آبگیر: &nbsp;فضایی معادل ۵ متر مربع و سالن شستشو ( شور) مساحتی معادل ۴/۵× ۱۰ متر را اشغال می کند که در این مساحت می توان ۳ فرش ۳×۴ را همزمان روی سکو پهن کرد . مسلم بدانید که اگر شما از دستگاه شستشوی اتوماتیک میزی استفاده کنید حتی فضای قسمت شستشو به کمتر از ۵×۳ متر مربع خواهد رسید .البته فضایی را باید جهت استقرار فرش مقابل دهانه ورودی آبگیر در نظر داشت تا فرش را بتوان داخل آبگیر جاسازی کرد. پس فضای کلی سال شور را می توان ۱۰۰ متر در نظر گرفت .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><b><font color="#ffffff">بخش دوم : انبارها و سالن خشک کن&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/4245719752368877697/IMG-20150509-WA0019" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><font color="#ffffff"><img src="http://bayanbox.ir/view/4245719752368877697/IMG-20150509-WA0019.jpg" height="500" width="450" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">انبارها شامل : انبار فرش کثیف و انبار فرش تمیز و انبار مواد شوینده و تجهیزات جانبی شامل مبل شور و ... می باشد&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">انبار فرش کثیف :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">اصولا فرش را در زمان ورود نمی توان بلافاصله به سالن شستشو هدایت کرد بلکه باید منظم بر طبق برنامه تحویل داخل یک اتاق نگهداری کرد تا نوبت به شستشوی آنها برسد.( اگر بخواهیم روزانه ۱۰۰ فرش را شستشو کنیم پس باید ۵۰ فرش را در انبار نگهداری کنیم و این فضایی معادل ۳× ۴ متر مربع را اشغال می کند و این فضا لزوما نباید دارای درب و دیوار باشد بلکه می توان با ام دی اف مرزها را از هم جدا کرد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">انبار فرش تمیز:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">می توان فرشها را دقیقا مثل انبار فرش کثیف در همان فضای ۳× ۴ جا داد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">انبار مواد شوینده و تجهیزات جانبی :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">در فضای معادل ۳×۲ می توان مواد و تجهیزات را جا داد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">اگر فرشها را لوله شده قرار دهید هر فرش عرض ۳۵ سانتی متر را اشغال می کند و ۹ فرش را کنار هم قرار بدهید فضایی معادل ۹×۳۵ = ۳۱۵ سانتی متر و طول نهایتا ۴ متر را اشغال می کند ، حال اگر ۸ ردیف روی هم بچینیم ۷۲ فرش را جاسازی کرده ایم</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><b><font color="#ffffff">&nbsp;خشک کن فرش :</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/449632200459447025/IMG-20150509-WA0020" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><font color="#ffffff"><img src="http://bayanbox.ir/view/449632200459447025/IMG-20150509-WA0020.jpg" height="500" width="450" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">اگر در منطقه گرمسیر قصد ایجاد قالیشویی را دارید پس به گرمخانه جهت خشک کردن نهایی فرش نمی باشد و کافی است فرشها را در مقابل آفتاب و روی لوله هایی آویز کرد و برای ۵۰ فرش به فضای ۱۰×۵ نیاز می باشد و در غیر اینصورت شما به حداقل ۱۵×۴ متر مربع &nbsp;فضا احتیاج دارید تا بتوانید ۵۰ فرش را با حرارت هیتر و یا مشعل گرمخانه خشک کنید.خبر خوب این هست که در صورت استفاده از &nbsp;آبگیرهای سرعت بالا ، سرعت وکیفیت خشک کردن به مراتب بالاتر خواهد بود و انرژی کمتری هم در گرمخانه مصرف خواهد شد و ضمنا بعلت آبگیری فوق العاده و ۹۸ درصدی در آبگیر لوله ای پرسرعت ، فرش دچار زردی نخواهد شد و دیگر نیازی به مصرف کلر جهت پاک کردن لکه های زردی هم نخواهد بود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">&nbsp;تا اینجا ۱۰۰ متر مربع برای سالن شستشو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۱۲ متر مربع برای انبار کثیف&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۱۲ متر مربع برای فرش تمیز&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۶ متر مربع برای مواد شوینده و تجهیزات&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۶۰ متر مربع برای خشک کن ( گرمخانه)&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">جمعا شد : ۱۹۰ متر مربع</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">دفتر و نگهبانی و رفاهی کارگران را می توان در دوطبقه روی هم در نظر گرفت</font></p><div><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">هر خط قالیشویی از ۳ دستگاه اصلی تشکیل شده است :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۱ - گردگیر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۲- شستشو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۳-آبگیر</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff"><a href="http://bayanbox.ir/info/7133560527840251474/image-877d6ec21b7e9d816754e93e3bcec0118b9b93302869652c0ed3f8a492c0aee7-V" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/7133560527840251474/image-877d6ec21b7e9d816754e93e3bcec0118b9b93302869652c0ed3f8a492c0aee7-V.jpg" height="150" width="150" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://bayanbox.ir/info/6893720773554744261/image-1c6cca063bb0ea501f6e8e6b40f57397d137cd79e3176e20770de630caff1bd5-V" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/6893720773554744261/image-1c6cca063bb0ea501f6e8e6b40f57397d137cd79e3176e20770de630caff1bd5-V.jpg" height="150" width="150" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://bayanbox.ir/info/9022441428126848553/IMG-20150310-WA0000" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/9022441428126848553/IMG-20150310-WA0000.jpg" height="150" width="150" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a>&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">گردگیر : ۱- ضربه ای&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۲- دورانی</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">گردگیر ضربه ای : در این گردگیر به روی فرش ، تسمه های آهنی یا لاستیکی می خورد که در این حالت به دو کارگر همزمان احتیاج می باشد و احتمال وارد آمدن خسارات زیادی به فرش بالا می باشد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">گردگیر دورانی : در این گردگیر چند فرش به صورت همزمان داخل گردونه قرارداده می شود و با بسته شدن درب حدود ۱۵ دقیقه سبد چرخش می کند. البته در این مدل کارگر برای گردگیری انتظار نمی کشد و ضمنا در صورتی که سرعت و قطر گردگیر درست و به نسبت صحیح طراحی شده باشد احتمال آسیب به فرش به صفر می رسد .</font></p></div><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">دستگاه شستشوی فرش:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG1B</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG2B</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG2B-R</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG4B-R</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG6B-R&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG9B-R</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG13B-R</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG2B-T</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG4B-T</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG6B-T</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG9B-T</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">DMG13B-T</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">با انتخاب یکی از دستگاههای شستشو و آبگیر لوله ای می توانید بهترین قالیشویی را احداث کنید و نیازی به گردگیر ندارید</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">&nbsp; هزینه &nbsp;برق مصرفی :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">با یک آبگیر لوله ای و یک پولیشر ۲ برس در زمان اوج کار ( اسفند ماه) برای شستن ۱۰۰ فرش در روز، &nbsp;هزینه ماهیانه تقریبی معادل &nbsp; &nbsp;۸۰۰۰۰ ( هشتاد هزار) تومان را در برخواهد داشت</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">مصرف آبگیر لوله ای فرش دلتا ،حدود ۴ تا ۶ آمپر سه فاز دائمی می باشد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">مصرف برق دستگاه پولیشر ۲ برس معادل ۴/۵ آمپر سه فاز خواهد بود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">مصرف برق برای پمپ آب و روشنایی و ... معادل ۲۰ آمپر تک فاز خواهد بود که بسیار ناچیز هست .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">نحوه خشک کردن فرش و قالی پس از خروج از آبگیر:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">پس از آبگیری فرش در آبگیر، تقریبا ۹۸ درصد آب فرش گرفته شده و باید رطوبت باقیمانده از فرش خارج گردد . بدیهی است که در مکانهایی که امکان استفاده از آفتاب می باشد و البته گرد و غبار وجود ندارد نیازی به ایجاد گرمخانه نمی باشد .&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">در این حالت فرشها را روی لوله هایی در جلو آفتاب آویزان می کنیم تا پس از حدود یک ساعت فرشها ، کاملا خشک شوند.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">البته بعضی از قالیشویان که فضای زیادی در اختیار دارند ترجیح می دهند تا فرشها را روی ماسه بادامی چندلایه با ضخامت تقریبی ۷ سانتی متر ، پهن کرده و در زمانی که فضا برای بقیه فرشها کافی نبود ، فرشهای پهن شده روی ماسه به روی لوله ها انتقال یابند تا لحظات آخر خشک شدن را روی لوله سپری کنند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">گرمخانه:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">در صورتی که قالیشویی در شهرهایی احداث شود که رطوبت بالا باشد و یا گرد و غبار در محیط پراکنده باشد ، بهترین حالت استفاده از گرمخانه یا تونل حرارتی می باشد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">شما می توانید در یک فضای بسته با ایجاد حرارت و ایجاد سیستم گردش هوای گرم وخروج رطوبت به صورت دائمی یک فضای مناسب جهت خشک کردن فرش بوجود آورد.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">این فضا را می توانید از مصالح دائمی نظیر سیمان استفاده کنید و یا در صورتی ملک شما استجاری می باشد،می توانید از کانکس &nbsp;یا ایرانیت و ... برای ایجاد دیوارها وسقف استفاده کنید.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">به طور کلی &nbsp;گرمخانه به سه بخش اصلی تقسیم می شود:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۱-فضای گرمخانه&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۲- سیستم گرمایشی و تهویه مناسب جهت خروج رطوبت&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۳-محل و نحوه قرار گرفتن فرشها</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۱- فضای گرمخانه:&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://bayanbox.ir/info/7832544484397158363/IMG-20150509-WA0025" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><font color="#ffffff"><img src="http://bayanbox.ir/view/7832544484397158363/IMG-20150509-WA0025.jpg" height="500" width="450" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">همانگونه که قبلا توضیح داده شد، جهت خشک کردن فرش به فضایی نیاز می باشد که گرما &nbsp;در آن گردش کند و رطوبت خارج شود ( حمام بخار درست نشود).</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">فضای تقریبی در حدود ۱۵×۴متر مربع برای حدودا ۵۰ فرش &nbsp;نیاز می باشد .اگر محل ، دائمی هست از مصالح دائمی نظیر سیمان استفاده &nbsp;کنید و اگر نه ، از پنلهایی که با اتصالات جداشدنی نظیر پیچ و مهره &nbsp;بهم وصل می شوند &nbsp;. دیوار و سقف درست کنیدو یک پوشش از سیمان روی پنلها بکشید . حتما جایی برای قرار گرفتن هواکش ویا فن به تعداد مناسب در نظر بگیرید.هیتر باید به گونه ای قرار بگیرد که حرارت بصورت وزشی به پایین فرشه برخورد داشته باشد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۲- سیستم گرمایشی و تهویه مناسب :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">اگر در محیط خشک کن ، رطوبت خارج نشود عملا یک حمام بخار درست می شود و فرشها خشک نمی شوند و زرد می شوند.پس هیتر مناسب و هواکشهای مکنده باید به گونه ای نصب شوند که جریان گرمایی گردش داشته باشد.بهتر است هیتر در پایین و هواکشها در سقف و انتهای طرف مقابل هیتر قرار بگیرد ، چرا که گرما به خودی خود به سمت بالا حرکت خواهد داشت.</font></p><div><font color="#ffffff">۳- محل و نحوه قرار گرفتن فرشها:&nbsp;</font></div><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">فرشها را به دو شکل می توانیم در گرمخانه قرار دهیم . یکی شکل معمول آن هست که فرشها راروی لوله هایی آویزان می کنیم و دیگری خواباندن فرش روی یک توری کشویی بصورت طبقاتی ، بدین شکل که فرشها روی کشوهایی قرارداده می شوند و سپس به سمت داخل هل داده می شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">در این حالت جای لوله در وسط فرش نخواهد ماند و البته در حالتی که فرشها روی لوله ها آویزان شوند ، اگر از لوله با قطر بالاتر استفاده شود احتمال جای لوله روی فرش کمتر خواهد بودو یا اصلا نخواهد بود</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">تعداد پرسنل لازم برای قالیشویی :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">نیروی دفتری : ۱ نفر&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">نیرو جهت شستشو وآبگیری : ۲ نفر&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">انباردار:۱ نفر</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">واحد حمل و نقل : ۱ تا ۲ نفر&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">لازم به توضیح می باشد که، یک قالیشویی نوپا لزوما نباید همه این نیروها را دراختیار داشته باشد و می توان فقط با یک نیرو هم انبار را کنترل کرد و هم عملیات شستشو و آبگیری را انجام داد و البته معمولا متصدی قالیشویی خود نقش دفتردار را بعهده می گیرد و جمع آوری فرش را هم یا پیمانکار( وانت تلفنی و یا ...) و یا یک نیرو بعهده خواهد گرفت .پس می توان درفصولی از سال که تراکم کار کمتر هست ، با تعداد کمی نیرو فعالیت داشت و در بقیه فصول شلوغ و پرکار از ظرفیت کامل نیروها جهت رعایت انظباط کاری بهره گرفت .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">بدیهی هست که نفرات را بصورت موقت به مجموعه اضافه می کنید و در اتمام دوره قرارداد به حالت قبلی خود با تعداد نفرات کمتر ،برمی گردید.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">کاهش هزینه یکی از راههای اضافه کردن سود می باشد ولی تا جایی که به ساختار کار آسیب وارد نشود</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">وضعیت فاضلاب به چه شکلی باید باشد؟</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">از آنجاییکه آب شستشوی فرش ، محتوی آلاینده ها و موادشیمیایی می باشد ، مسلما به دلایل بهداشتی و زیست محیطی باید مکانی جهت انباشته کردن فاضلاب در نظر گرفت.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">مکان فاضلاب ممکن هست به یکی از فرمهای زیر شکل بگیرد:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۱-چاهی به نسبت حجم کار حفر گردد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۲-فاضلاب در مسیر ورود به فاضلاب شهری نظیر رودخانه فاضلابی،جوهای آب و ... هدایت گردد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#ffffff">۳-فاضلاب را تصفیه کرد.</font></p></div></div> text/html 2015-03-08T05:41:39+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد ریشه دوزی http://deltamachine.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><span dir="RTL" style="line-height: 19.5px;"><b>ریشه دوزی</b></span></font></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>فرشهایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد. در صورتی که تمام ریشه های فرش از بین رفته باشد، باقیمانده ریشه را از ابتدای بافت با قیچی بریده و ریشه دوزی انجام می شود و چنانچه قسمتی از ریشه ها از بین رفته باشند، همان قسمتها را قیچی کرده و مرمت را انجام می دهند. قبل از ریشه دوزی، ابتدا باید با انتخاب نخ، روش تهیه آن و انتخاب سوزن آشنا شوید:</b></span></font></p></blockquote><ul style="line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>انتخاب چله:در روش بطلمه نخ چله باید مقداری از نخ چله قالی نازک تر باشد. به فرض، اگر قالی 30 رج باشد؛ یعنی نخ پله 15-20 لا داشته باشد، نخ چله ای که برای بطلمه از ان استفاده می شود، باید نخ چله 12-20 لا یا نخ چله مناسب قالی 40 رج باشد. البته، رفوگران برای انتخاب چله (چله ای که برای بطلمه انتخاب می کنند) با چله خود قالی مقایسه می کنند و چنانچه ضخامت چله قالی مناسب با چله انتخابی برای بطلمه باشد آن را برای نخ چله بطلمه انتخاب می کنند. نخ چله انتخابی به این دلیل، قداری نازک تر از نخ چله قالی از لحاظ رجشمار در نظر گرفته می شود که (از لحاظ ظرافت و نازکی چله بطلمه&nbsp; برابر با نخ چله داخل گره ها قالی انتخاب می شود) قالی حالت بادکردگی پیدا نکند، قسمت رفو مشخص نشود، همه قسمت رفو شده هم سطح و هماهنگ با قسمتهای دیگر قالی باشد.</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>انتخاب سوزن: رفوگران، برای انتخاب سوزن متناسب با قالی، سوزن را داخل قالی فرو می برند، چنانچه سوزن به راحتی در داخل قالی فرو رود و در قالی حرکت کند آن را به کار می برند. البته این روش حالت عامیانه و متداول در بین رفوگران دارد. روش علمی انتخاب سوزن آن است که نخ چله انتخاب شده در سوزن به راحتی داخل شود. هر چه شماره سوزن بالا رود، سوزن نازک تر می شود و هر چقدر سوزن نازک تر باشد، سوراخ آن کوچک تر می گردد. سوزنهای نازک تر بیشتر برای مرمت قالیهایریز بافت و ظریف استفاده می شود.</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>انتخاب نخ بطلمه: برای نگهداری و اتصال نخ به چله به قالی به یک نخ کمکی نیاز است که بهتر است از نخ چله کاشان که 3 لا است استفاده شود. استفاده از این چله در رجشمارهای گوناگون به گونه خاص خود است که در جدول شماره 1 توضیح داده می شود.</b></span></font></p></li></ul><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>جدول شماره 1- نخهای چله مورد استفاده در بطلمه، متناسب با رجشمار قالی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><b>&nbsp;</b></p><div align="center" dir="rtl" style="line-height: 18.7000007629395px;"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; border: medium none;"><tbody><tr><td width="94" style="width: 70.6pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>رجشمار قالی</b></font></p></td><td width="180" style="width: 135pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-left-color: windowtext; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>تعداد لای (کاشان – ابریشم)</b></font></p></td></tr><tr><td width="94" style="width: 70.6pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-left-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>10-20</b></font></p></td><td width="180" style="width: 135pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>3 لای نخ چله کاشان</b></font></p></td></tr><tr><td width="94" style="width: 70.6pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-left-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>25-35</b></font></p></td><td width="180" style="width: 135pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>2 لای نخ چله کاشان</b></font></p></td></tr><tr><td width="94" style="width: 70.6pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-left-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>40-55</b></font></p></td><td width="180" style="width: 135pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>1 لای نخ چله کاشان</b></font></p></td></tr><tr><td width="94" style="width: 70.6pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-left-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>50-55</b></font></p></td><td width="180" style="width: 135pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>2 لای نخ چله ابریشم</b></font></p></td></tr><tr><td width="94" style="width: 70.6pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-left-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>60 به بالا</b></font></p></td><td width="180" style="width: 135pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>1 لای نخ چله ابریشم</b></font></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>شایان ذکر است که، نخ چله 3 لاکه برای قالی 50 رج استفاده می شود، در رفوگری برای نخ کمکی بر مبنای جدول شماره ... مورد استفاده می باشد. نخ را متناسب با چله قالی انتخاب می کنند و در داخل سوزن کرده و سپس یک سر نخ را در دهان قرار داده و با دندان می گیرند و سر دیگر نخ را که بین دو دست قرار دارد، با حرکت حرف S انگلیسی که در جهت عقربه های ساعت است، باز می کنند. این سر نخ را در دهان گذاشته و سر نخ دیگر را در ابتدا در دهان گذاشته اند در دو دست قرار می دهند و مانند حرکت S نخ را باز می کنند. سپس دو سر نخ را با هم در دو دست گرفته و به صورت Z که در جهت عکس حرکت عقربه ساعت است، تارها را به هم می تابند و نخ را در قالی فرو می کنند. سپس یک سر نخ را در دست راست و دو سر دیگر آن را که سوزن دارد در دست چپ قرار می دهند و نخ را در داخل قالی حرکت داده و بعد از کمی که نخها کاملاً تابیده شدند، به طوری که نخها به هم فشرده شده و یک نخ را تشکیل بدهند، آن را موم می زنند و دوباره در داخل قالی حرکت می دهند تا موم اضافی گرفته شود. با این کار نخ مناسب تهیه می شود. اگر نخ چله یک لا از 3 لای کاشان یا ابریشم باشد، بعد از آن که سوزن نخ شد، آن را به قسمتی از قالی که محکم است فرو می کنند تا تکیه گاه داشته باشد، سپس دو سر نخ را کنار هم قرار داده و به صورت حرف Z که در جهت عکس حرکت عقربه ساعت پیچانده و داخل قالی می کنند، آن را حرکت داده و سپس به آن موم می زنند.</b></span></font></p></blockquote><ul style="line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>انواع ریشه دوزی:ریشه دوزی به 3 طریق انجام می شود:</b></span></font></p></li></ul><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b><span style="line-height: 19.5px;">ریشه دوزی به روش بطلمه</span><span style="line-height: 19.5px;">&nbsp;: این روش بیشتر در سر قالیهایی صورت می گیرند که ریز بافت با رج شمار بالا باشند، یا به سبب سفت بودن قالی سوزن در داخل فرش نرود. برای جلوگیری از ترکیدگی در ریشه ها و از هم پاشیدن گره ها در هنگام حرکت سوزن و نخ چله مناسب با قالی، از این روش استفاده می شوند.</span></b></font></p></li></ul></blockquote><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;<img border="0" src="http://www.tabriziau.ac.ir/carpet/files/Carpet%20site/CarpetPic/Rofo15.gif" width="400" height="280" style="vertical-align: middle;"><br>&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><span lang="fa"><font size="2"><b>جهت تابیدن نخ بطلمه در مرمت قالی</b></font></span></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><span dir="RTL"><font size="2"><b>در ریشه دوزی به صورت بطلمه در قالی تخت از وسایل زیر استفاده می شود:</b></font></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>تخته شیب دار (مثل تخته رسم البته با چوب محکمتر)</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>سوزن متناسب با قالی</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>نخ کمکی با بطلمه متناسب با رجشمار قالی</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>چله مناسب چله خود قالی</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>دمباریک</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>درفش</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>میخ</b></span></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>چکش</b></span></font></p></li></ul><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><b>&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>طریقه آماده کردن قالی به این صورت است که ابتدا قالی را از پشت بر روی میز یا زمین پهن می کنند سپس سر ریشه ها را تمیز کرده، چله های اضافی را چیده و بر روی تخته شیب دار با میخ نصب می کنند. به طوری که قالی صاف بر روی تخته قرار گیرد. متناسب با اندازه ای که در نظر است سر ریشه قرار گیرد بر روی تخته میخ نصب می شود. ریشه دواندن به صورت بطلمه در قالی تخت به این صورت انجام می گیرد که نخست نخ چله به اولین میخ گره زده می شود. در مرحله دوم، سوزن نخ شده با نخ چله کاشان یا ابریشم متناسب با جدول یک را، چند رج پایین تر از قسمت ریشه ها به صورت مورب داخل فرش کرده و از چند رج پایین تر از اولین ریشه که قرار دارد عمل بطلمه روی آن انجام گیرد، خارج می کنند. مجدداً از محل خروج، سوزن را داخل قالی کرده و در امتداد چله اول از داخل گره ها و پودها حرکت داده و از سر ریشه اولین سر ریشه یعنی لبه قالی خارج می سازند. نخ کمکی یا نخ بطلمه سوزن دار را به دور نخ چله ای که به میخ سر آن وصل شده است دور می زنند و سوزن را وارد ریشه می سازند و از چندین رج در امتداد چله دوم عبور داده و از فرش خارج می کنند. دوباره سوزن را درست از همان محل خروج داخل فرش کرده ئ به صورت مورب داخل رج سوم نموده، در امتداد تار یا ریشه سوم نخ را حرکت داده ئو از لبه قالی خارج می سازند. از سوی دیگر نخ چله ای که ابتدای آن به میخ تعبیه شده و یک بار نخ بطلمه به دور آن حرکت داده شده است را به دور میخ می پیچند و دوباره نخ کمکی یا بطلمه را به دور نخ چله حرکت می دهند و داخل ریشه چهارم می کنند و این کار را تا انتها انجام می دهند. در هر ردیف از گره ها یک رفت و برگشت وجود دارد و هر ردیف از گره ها 2 بار زیر و رو رودرروی هم قرار گیرند: شایان ذکر است که در قالیها نباید ورود و خروج سوزن در هر ردیف از یک رج مشخص باشد، بلکه این عمل باید به صورت 7 و 8 یا زیگزاک باشد. نخ چله باید متناسب با نخ چله قالی باشد. اگر نخ چله قالی، چله کاشان است، نخ چله مورد استفاده نیز باید از چله کاشان باشد، حتماً باید از نخ چله پشم استفاده شود .</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><b>&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><b>&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><b>&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>&nbsp;<img border="0" src="http://www.tabriziau.ac.ir/carpet/files/Carpet%20site/CarpetPic/Rofo16.gif" width="400" height="486" style="vertical-align: middle;"><br>&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><span lang="fa"><font size="2"><b>روش بطلمه کردن ریشه در قالی تخت</b></font></span></p></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><b>&nbsp;</b></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>روش بطلمه کردن ریشه در قالی لول باف:&nbsp; ابتدا سوزن را چند رج پایین تر از لبه قالی، از اولین رجی که سر آن ریشه ندارد، داخل قالی می کنند و در امتداد اولین تار از بین پودها و گره ها عبور می دهند و از لبه فرش خارج می کنند. در این حالت نخی را که به میخی روبروی قالی وصل نموده اند، نزدیک قالی می آورند و سوزن بطلمه را به دور نخ چله حرکت داده و از همان محلی که خارج شده بود، وارد قالی نموده و دوباره نخ بطلمه را در امتداد همان تار حرکت می دهند و چند رج بالاتر از قالی خارج می کنند و سپس سوزن را از همان محل خارج شده وارد قالی کرده و به صورت مورب وارد رج کناری می کنند و از همان محل برای ردیفهای بعدی نیز انجام می دهند&nbsp;</b></span></font></p></li></ul></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><div align="center" style="line-height: 18.7000007629395px;"><p style="margin: 0px;"><font size="2"><b><img border="0" src="http://www.tabriziau.ac.ir/carpet/files/Carpet%20site/CarpetPic/Rofo17.gif" width="500" height="452" style="vertical-align: middle;"><br>&nbsp;</b></font></p></div><div align="center" style="line-height: 18.7000007629395px;"><p style="margin: 0px;"><span lang="fa"><font size="2"><b>روش بطلمه کردن ریشه در قالی لول باف</b></font></span></p></div><div align="center" style="line-height: 18.7000007629395px;"><p style="margin: 0px;"><b>&nbsp;</b></p></div><div align="center" style="line-height: 18.7000007629395px;"><p style="margin: 0px;"><b>&nbsp;</b></p></div><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>&nbsp;ریشه دوزی به طریقه بطلمه در قالی نیم لول مثل قالی تخت می باشد. در حین سوزن کاری در ریشه، چنانچه در پشت فرش نخ بطلمه مشخص شد حتماً با کمک درفش سفیدکها را در زیر گره ها باید پنهان کرد.</b></span></font></p></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><b><font size="2">ریشه دوزی به روش مغزی</font></b></p></li></ul></blockquote><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>قالی را مانند آماده کردن قالی در ریشه دوزی به روش بطلمه آماده می کنند. وسایل مورد نیاز عبارتند از:</b></font></p><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>تخته شیب دار</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>سوزن متناسب با قالی</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>نخ مخصوص بقدر کافی از نخ قالی نازک تر</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>دمباریک</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>درفش</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>میخ</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>چکش</b></font></p></li></ul><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>ریشه دوزی به صورت مغزی به دو صورت مشروح در پی آمده است :</b></font></p><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><b><font size="2">ریشه دوزی قالی به روش مغزی نوع اول</font></b></p></li></ul><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>روش آماده نمودن برای مغزی نوع اول در قالی لول: نخست نخ مخصوص چله که اندکی نازک تر از نخ چله قایل است را سوزن می کنند. به فرض اگر قالی 40 رج باشد از نخ چله 50 رج استفاده می کنند و دو سر نخ را به هم نزدیک می سازند.</b></font></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>روش ریشه دوزی به روش مغزی نوع اول در قالی لول: سر نخی که سوزن دارد را به میخی که روبروی قالی نصب شده گره زده می شود. سوزن را وارد اولین ردیف گره ها کرده و از چند رج بالاتر بعد از عبور از ÷ودها و گره ها آن را خارج می کنند. سپس، به صورت مورب داخل ردیف کناری نموده و پس از عبور از گره های ردیف دوم آن را از لبه قالی خارج می سازند. سپس سوزن را به دور میخ عبور می دهند و وارد ردیف سوم می سازند. بهتر است، یکی از چله ها را از قالی خارج کرد تا چله ها جایگزین تارها می شود، قالی باد نکند و آن قسمت ارزقالی سفت نشود.</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>روش آماده نمودن نخ برای مغزی نوع اول در قالی تخت و نیم لول: ابتدا نخ مخصوص چله را سوزن می کنند و به شیوه ای که گفته شد، اگر قالی 35 رج باشد از نخ چله 45 رج استفاده می کنند (البته به صورت یک لا) و دو سر نخ را به هم نزدیک نمی گردد، بلکه یک سر نخ بلندتر از سر نخ دیگر است.</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>روش ریشه دوزی به روش مغزی نوع اول در قالی تخت و نیم لول: سر نخی که سوزن دارد به میخی که رو به روی قالی نصب شده گره زده می شود و سوزن وارد اولین ردیف گره ها می گردد. سوزن را از چند رج بالاتر، ÷س از عبور از پودها و گره ها خارج کرده و به صورت مورب وارد ردیف کناری می کنند. سپس سوزن را در امتداد گره ها عبور داده و از لبه قالی خارج می کنند و دوباره نخ چله به دور میخ گردانده و وارد ردیف سوم که گره دوم است می گردد.</b></font></p></li></ul></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><b><font size="2">ریشه دوزی قالی به روش مغزی نوع دوم</font></b></p></li></ul><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>روش آماده نمودن نخ چله برای مغزی نوع دوم: نخست، نخ چله را، مثلاً اگر قالی 20 رج باشد از نخ چله 60 رج استفاده می کنند. در این صورت نخ چله 60 رج را داخل سوزن نموده آن را به صورت S &nbsp;و Z می تابند تا نخ به دست آمده به صورت نخ 30 رج شود. از طرفی دیگر، باید حتماً نخ چله یک مقدار از نخ قالی نازک تر باشد. از همین نخ، به عنوان نخ چله مغزی استفاده میشود.</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>ریشه دوزی در قالی لول به روش مغزی نوع دوم: ابتدا قالی را به صورت معمول آماده می کنند و سر نخی را که در داخل سوزن تابیده شده است، به میخ رو به روی قالی گره زده و یکی از چله های قالی را با درفش درآورده و با قیچی آن را بریده و به جای آن سوزن را داخل گره ها می کنند و چند رج پایین تر سوزن را از قالی خارج می سازند. پس از آن، از همانمحل درآوردن سوزن، سوزن را داخل قالی می کنند&nbsp; در همان ابتدای تار کشیده شده قبلی سوزن را حرکت داده و از لبه قالی از همان گره اول خارج می سازند. سپس، دور میخ عبور داده و وارد گره کناری می سازند و تمامی عملکرد تارکشی اول را در قسمت های مورد نیازبرای ریشه دوزی اعمال می کنند.</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>روش کار ریشه دوزی در قالی نیم لول و تخت به روش مغزی نوع دوم: پس از آماده کردن قالی، ابتدا سر نخی که در داخل سوزن است را به میخ رو به روی قالی گره زده و در داخل تار و ردیف گره ها کرده و در امتداد گره ها حرکت داده، چند رج پایین تر از قالی خارج ساخته و به صورت مورب وارد ردیف کناری و تار دور می سازند و همچنین آن را به صورت مستقیم عبور داده و از سر قالی خارج و به دور میخ چرخانده و وارد ردیف سوم می کنند. نکات مهمی که باید به آن توجه داشت عبارتند از:</b></font></p></li></ul></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>مغزی نوع دوم بیشتر در قالیهای لول باف مورد استفاده قرار می گیرد. در کل، به ندرت از این روش استفاده می شود.</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>چنانچه نخ چله در داخل سوزن نرود، از این روش استفاده می کنند. زیرا همان طور که قبلاً گفته شده، نخ چله 60 رج را بعد از تابیدن برای قالی 20 رج مورد استفاده قرار می دهند. در تمام موارد بالا بعد از ریشه دوانی قالی، قالی را از تخته شیب دار درآورده و آن را بر روی کارگاه نصب می کنند و عملیات گلیم بافی را روی آن انجام می دهند.</b></font></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>بهتر است، هنگام دخول سوزن در گره ها، تار پاره شده را از قالی در آوریم.</b></font></p></li></ul></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><font size="2"><b><img border="0" src="http://www.tabriziau.ac.ir/carpet/files/Carpet%20site/CarpetPic/Rofo18.gif" width="500" height="362" style="vertical-align: middle;"><br>&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 16.5px;"><b>&nbsp;</b></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><ul><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>ریشه دوزی به روش متصل:در این نوع ریشه های قالی را از ته بریده و چله با رجشمار مناسب انتخاب نموده و با سوزن مطابق شکل به قالی متصل می کنند.</b></font></p></li></ul></blockquote><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; text-align: justify; direction: rtl; font-family: Tahoma; line-height: 18.7000007629395px;"></p><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; line-height: 18.7000007629395px; text-align: -webkit-right;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px; font-style: italic;"><blockquote style="border-right-width: 3px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(204, 204, 204); margin: 5px 30px 10px; padding-right: 10px;"><ul><li><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 5px 0px; direction: rtl; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="line-height: 19.5px;"><b>&nbsp;طریقه اتصال قالی بر روی کارگاه یا چهار چوب:&nbsp;برای این کار قالی را از پشت بر روی کارگاه با میخ نصب و ریشه ها را بر روی میخهایی که در بالای کارگاه نصب می کنند، قرار داده و محکم می سازند. به طوری که ریشه ها شل نباشند. سپس، چوبی را به عنوان چوب هاف بین چله زیر و رو قرار داده و بر مبنای اینکه گلیم بافی به صورت کرباسبافی یا فارسی باشد یا گلیم باف به صورت ترکی و یا یک پود کلفت و نازک باشد، آن را بافته و از کارگاه درآورده و سر آن را زنجیره می زنند. البته، می توان همان گونه که ریشه ها به کارگاه متصل است زنجیره بافی کرد و بعد سر آن را دو گره زد. &nbsp;</b></span></font></p></li></ul></blockquote></blockquote></blockquote> text/html 2015-03-02T08:29:15+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد قالیشوییان قابل اعتماد http://deltamachine.mihanblog.com/post/16 <h6 style="font-family: Arial, 'Times New Roman', serif; text-align: center;"><font face="arial" size="5">فصل شست و شوی قالی</font></h6><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/7053495840425181340/plisher1.jpg" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/7053495840425181340/plisher1.jpg" alt="دستگاه تمام اتوماتیک قالیشویی" height="500" width="400" style="vertical-align: middle;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">شاید هنوز دوران کودکی را به خاطر داشته باشید که اواخر اسفند گرچه فصل امتحانات بود و هنوز کمی از ته مانده سرمای زمستان دست و پاهایمان را سوزن سوزن می‌کرد، اما به شوق آب‌بازی پاچه‌های شلوارمان را بالا می‌زدیم و کاسه به دست به جان قالی خیسی که کف حیاط پهن شده بود، می‌افتادیم.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">آن روزها دیدن قالی های رنگارنگی که از پشت بام منازل آویزان شده بودند، خبر از رسیدن بهار و فصل خانه تکانی می داد... یاد باد آن روزگاران یاد باد!</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">اما امروز دیگر خبری از آن حال و هوا نیست، بلکه تمام این حس به چند برگ نیازمندی های روزنامه تبدیل شده است و به جای دیدن قالی های رنگارنگ آویزان از پشت بام، صدای آیفون تصویری را می شنویم و وانتی پر از قالی را می بینیم که منتظر ایستاده است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">آن حس زیبای کودکی جای خود را به یکی از الزامات زندگی ماشینی داده است: قالیشویی های صنعتی. خدماتی که بسیاری از خانواده های شهرنشین از اوایل اسفند تا فرا رسیدن سال جدید خواه ناخواه از آن استفاده می کنند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">اکنون نیز دوباره زمان استفاده از آن خدمات، همراه با نگرانی هایش فرارسیده است. کدام قالیشویی برای شستشوی فرشها قابل اعتماد است؟ به کدام قالیشویی می توان اعتماد کرد که فرش ها را بخصوص اگر دستباف و گران قیمت هم باشند، خراب نکند؟ برای شستن قالی هایمان چقدر باید هزینه کنیم؟قالیشویی قابل اطمینان قالیشویی است که از دستگاه قالیشویی اتوماتیک و آبگیر لوله ای فرش و قالی استفاده میکند چونکه فرش شما دچار پارگی و شکستگی نمیشوند .برای لیست قالیشویان قابل اعتماد شهرتان فقط کافی است نام شهر خود را به ایمیل&nbsp;deltamachine93@hotmail.com بفرستید تا ما به شما قالیشویی معتبر را معرفی کنیم؟</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/1178060216304236670/IMG-20150110-WA0033" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1178060216304236670/IMG-20150110-WA0033.jpg" height="400" width="300" style="vertical-align: middle;"></a></p> text/html 2015-02-05T05:34:11+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد نحوه شستشو، نگهداری و مراقبت فرش ها http://deltamachine.mihanblog.com/post/15 <h6 style="font-family: Arial, 'Times New Roman', serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma"><span style="line-height: 15pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="4">تغییر موضع دادن در هنگام جارو زدن<br></font></span></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: small; font-weight: normal;">هنگام جارو زدن گهگاهی مسیر را عوض نمائید یعنی از جهات مختلف جارو بزنید تا پرز و بافت فرش حالت خود را از دست ندهد و از پرز پرز شدن زیادی بکاهید</span><font size="2"><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span></font><span style="font-size: small; font-weight: normal;">.<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: small; font-weight: normal;">جارو زدن مهم ترین قدم برای محافظت از فرش<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: small; font-weight: normal;">فرش را بطور منظم و دقیق جارو بزنید مخصوصاً قسمتهایی که رفت و آمد بیشتری صورت می گیرد. راه رفتن بر روی فرشهای کثیف به کثیفی و لکه ها اجازه می دهد تا به قسمتهای پایین پرز ها وارد شوند که برطرف سازی آنها مشکل تر است و این امر می تواند به بافت فرش صدمه بزند. جارو زدن مداوم این ذرات را قبل از این که مشکلی بوجود بیاورد از بین می برد هر از چند گاه از جاروی سنتی استفاده کنید این کار جلای فرش شما را بیشتر کرده با مرتب کردن پرزها فرش را زیباتر نشان می دهد</span><font size="2"><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"></span></font><span style="font-size: small; font-weight: normal;">..<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">برای مسیرهای پر رفت و آمد در هفته سه یا چهار بار و برای مسیرهای کم رفت و آمد در هفته دوبار جارو کردن توصیه می گردد.<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">برای تمیز کردن فرش جاروی دستی توصیه می شود . از جاروی برقی با دور خیلی تند و همچنین از جارو با برس چرخ دنده ای استفاده نفرمائید.<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">برای جارو کردن فرش عجله نکنید بخصوص اگر صاحب فرش‌های پرز بلندی همچون گبه‌ها هستید زیرا آلودگی در آنها دیر تر از بین می‌رود دسته جاروی خود را از یک نقطه خاص چندین بار عبور دهید تا مطمین شوید غبار‌ها کاملا گرفته شده اند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">&nbsp;<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">برای جلوگیری از بوی بد مقداری</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">جوش شیرین</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">را به کیسه جاروبرقی خود اضافه کنید.<br><p style="margin: 0.5em 0px;"></p></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">هنگام جارو زدن باید دقت کرد که در صورت مشاهده ی ساییدگی و کم پرزی فرش، حتی اگر کم هم باشد،<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">سریعاً برای رفع آن یا فروشآن اقدام شود؛چون اگر فرش متعمل باشد مشکلی ندارد؛ اما اگر اندکی ساییدگی پیدا کند؛ ارزش اولیه آن خیلی کاسته می شود .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">پیش از تمیز کردن فرش، حتماً خوب جارو بزنید تا گرد وغبار آن گرفته شود. با مقداری ماست لکه‌هایی را که تازه روی فرش به وجود آمده پاک کنید. برای این منظور ماست را روی سطح لکّه بریزید و با یک قاشق جمع کنید. سپس با دستمال تمیز خوب خشک کنید...<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA"><font size="4">تمیز کردن لبه قالی<br></font></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">گرد وخاک لبه‌های قالی را با یک برس دستی نظافت پاک کنید و سپس جاروبرقی بکشید برای تمیز کردن این قسمت می‌توانید از مخلوط آب و پودر لباس‌شویی و یک فرچه نرم کمک بگیرید؛ اما مواظب باشید این مخلوط به فرش آسیب نرساند. سپس این قسمت را با دستمال خشک کنید و هنگام پهن کردن، زیر آن را کاغذ یا دستمال سفید قرار دهید تا نم فرش گرفته شود.<br></span></font><font face="tahoma" size="4"><span lang="AR-SA">نحوه شستشو، نگهداری و مراقبت فرش ها<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">فرش نیز مانند هر وسیله دیگری جهت طولانی تر شدن عمر نیازمند نگهداری و مراقبت صحیح می باشد .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">حتی المقدور شستشوی فرشهایتان را مخصوصا در مناطق سردسیر یا مرطوب به قالیشویی های معتبر بسپارید و از شستشوی آن در خانه اجتناب کنید زیرا عدم امکان آبگیری کامل در منزل باعث باقی ماندن رطوبت در فرش و رنگ زدگی یا پوسیدگی تدریجی آن می شود. در حالی که قالیشویی های معتبر و مجهز با استفاده از سیستم سانترفیوژ فرش را بعد شسشتو کاملا آبگیری می کنند.<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">· انبارها و منازلی که رطوبت گیر هستند برای نگهداری و یا مفروش کردن توسط فرش نیستند. به خوبی می‌دانیم که رطوبت پس از مدتی باعث کپک زدگی، رشد قارچ و در نهایت پوسیدگی فرش می‌گردد. در شهرها و مناطقی که جریان هوا به طور طبیعی مرطوب است، توصیه می‌شود پس از 3 الی 6 سال فرشها را تعویض نمود تا قبل از پوسیدگی کامل و یا پاره شدن فرش بتوان چاره‌ای مناسب برای آن یافت.<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">رعایت نکات ذیل می تواند در راستای این هدف نقش موثری ایفا نماید</span></font><font face="tahoma"><span dir="LTR" style="font-size: small; font-weight: normal;"><hr size="2" width="100%" noshade="" align="center" style="color: rgb(160, 160, 160);"></span></font><font face="tahoma" size="4"><a href="http://karpet2000.blogfa.com/post-21.aspx"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext; border: 1pt none windowtext; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm; text-decoration: none;">نکاتی در مورد شستشو و نگهداری فرش<br></span></a></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small;">مایع تمیز کننده ی فرش<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">صابون لباسشویی و شامپوی فرش که قلیای کمی دارند شوینده‌های خوبی برای فرش هستند. اگر شامپو فرش در دسترس ندارید یک قاشق چای‌خوری نمک را در یک لیتر آب حل کنید. آن را خوب بزنید تا کف کند. کف را با یک گلوله تور که زیاد آب جذب نمی‌کند روی سطح فرش بمالید و با دستمال حوله‌ای خشک کنید.<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">1- شستشوی فرش در منازل با شوینده های رایج منجر به خشک و شکننده شدن الیاف پشم می شود ، زیرا این مواد برطرف کننده چربی های قوی و دارای ترکیبات شیمیایی اسیدی قوی هستند و چربی الیاف پشم را نیز گرفته منجر به شکستگی و بروز کچلی در فرش می شود .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">2- اگر فرش دارای خامه های رنگی باشد که ثبات کافی ندارند در زمان شستشو و کشیدن برس ممکن است رنگها در هم ادغام شوند .بنابراین در کارگاههای قالیشویی حوضچه هایی با مواد خاصی آکنده شده که چنین فرشهایی را در آنها قرار می دهند و رنگ الیاف آنها به طور نسبی برای مدتی ثابت می شود . اما به هر حال گاهی فرش رنگ می دهد و چاره ای جز رنگبرداری نیست .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">3- چنانچه از مواد شوینده سنتی استفاده شود احتمال وجود ناخالصی در آنها وجود دارد و باید به دقت آبکشی شود تا از آسیب جلوگیری شود .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">4- اگر آبکشی در رودها و نهرها انجام شود ، برخی املاح معدنی مثل (کچ و آهک) ممکن است در فرش بماند و باعث آسیب قالی گردد .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">5- برای نرم کردن فرش در صورت لزوم می توان از مواد نرم کننده استفاده کرد .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">6- بعد از شستشو ، فرش باید بوسیله دارکشهای مجرب دار کشی شده و کج شدگی آن از بین برود .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">7- بعد از دارکشی فرش باید از نظر کناره ها و ریشه ها گلیم بافی و شیرازه بازدید شود و در صورت وجود نواقص ناشی از شستشوترمیم شود .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">&nbsp;<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">8- فرش بعد از شستشو معمولاً با تراش کمی پرداخت می شود ، برای پرداخت تیغه برنده و مکنده باید بسیار تیز بوده و در صورت لزوم برای اینکار از دستگاه استفاده می شود تا تمام سطح فرش یکنواخت تراش داده شود .<br></span></font><font face="tahoma"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; font-weight: normal;">9- لوله کردن فرش به منظور خشک کردن آن هرگز توصیه نمی شود ، چرا که منجر به ایجاد کیسی و برآمدگی در فرش می شود .</span></font></h6><h6 style="font-family: Arial, 'Times New Roman', serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://bayanbox.ir/info/1574939311276584248/4" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1574939311276584248/4.jpg" alt="فرش دست باف" height="300" width="200" style="vertical-align: middle;"></a></h6> text/html 2015-02-04T07:52:08+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد حفظ و نگهداری فرش دستباف http://deltamachine.mihanblog.com/post/14 <h1 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, serif; line-height: 22.7999992370605px; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma" color="#ffffcc">حفظ و نگهداری فرش دستباف</font></h1><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: center;"><font color="#ffffcc"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><a href="http://bayanbox.ir/info/1574939311276584248/4" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-duration: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1574939311276584248/4.jpg" alt="فرش دست باف" height="400" width="400" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">در این بخش دستوالعملهای ساده ای که با رعایت آنها، فرش دستبافت شما از گزند صدمات در امان می ماند بیان می کنیم.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">توجه کنید که این دستوالعمل ها در مورد فرشهای مصرفی می باشند و لازم است در مورد فرش های عتیقه با کارشناسان خبره مشورت شود:</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱) سطحی که فرش بر روی آن گسترده می شود باید صاف، خشک و عاری از گرد و خاک باشد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۲) فرش بر روی سطح گچی یا خاکی یا آهکی نباید گسترده شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۳) بهتر است فرش روی لاستیک و یا فرش دیگری پهن نگردد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۴) هنگام نظافت فرش بهتر است پنجره ها باز باشد تا گرد و خاک ناشی از نظافت دوباره روی فرش ننشیند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۵) درز های لابه لای سنگ فرش، سرامیک و یا موزاییک سطحی که فرش بر روی آن پهن می شود نباید خالی باشد زیرا مخفیگاه خوبی برای رشد بید خواهد بود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۶) برای جلوگیری از بید خوردگی پشت فرش می توانید از مقداری پودر نفتالین یا نگزالت و یا مواد گیاهی مانند تنباکو استفاده کنید. دقت کنید که از این مواد در حد متعارف استفاده شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۷) چنانچه فرش دچار بید خوردگی شد. ابتدا باید سطحی که فرش روی آن قرار دارد را کنترل و تمیز نمود سپس نقاط بید خورده حتما باید ترمیم گردند تا هنگام شستشو قسمتهای کنار بید خوردگی آسیب نبینند.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۸) عامل بید خوردگی پشمهای ضد عفونی نشده، هوای شرجی و مرطوب ، و نگهداری فرش در محل های سربسته و متروک و یا عدم توجه ونظافت فرش می باشد. در صورتیکه فرش در محل های سربسته و متروک قرار دارد، باید هر ماه یکبار درب ها باز گردند و فرشها مورد بارزسی قرار گیرند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۹) فرش در طول زمان استفاده باید شستشو گردد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۰) در صورتیکه خودتان در نظر دارید فرش را شستشو کنید، اول آنرا کاملا تکان داده و گرد و غبار آنرا بگیرید و بعد شستشو را شروع کنید. توصیه می شود شستشو را به قالیشویی های معتبر بسپارید.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۱) شستشوی فرش با مواد پاک کننده دارای خاصیت اسیدی مانند کلروهیدروسولفیتها باعث کم دوامی و از بین رفتن تارهای فرش می شود. بهترین شوینده برای فرش صابونهای کم اسید می باشند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۲) تنها فرشهای معتبر است که امکان شستشو با آب و صابون را دارد، اگر فرشی که در آن از رنگهای شیمیایی استفاده شده است را می شویید امکان مخلوط شدن رنگها وجود دارد. لذا در مورد اینگونه فرشها با فروشنده خود مشورت کنید.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">13- هر چند وقت یکبار فرش سر و ته شود که به یک اندازه پا خورده و در معرض سایش قرار گیرد . اگر مجبور هستید قسمتی از فرش را زیر درها قرار دهید ، درب را طوری تنظیم کنید که هنگام چرخش با فرش تماس نداشته باشد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۴) چنانچه آب روی فرش ریخت باید از فرش گرفته شود و آن قسمت کاملا خشک شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">15- فرشها نیز بعضاً در روی موکتهای صاف یا سنگ و موزائیک و سرامیک کف اطاق بر اثر پاخوردن حرکت می کنند . برای جلوگیری از این مورد می توان از آسترهای اسفنج مانند یا شبکه های توری از جنس ( پی وی سی ) نرم استفاده نمود. این آسترها بایستی کوچکتر از ابعاد فرش باشند .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۷) از گذاردن مستقیم نوک تیز پایه صندلی، مبل و یا میز بر روی فرش خودداری کنید. در این موارد از زیر پایه های چوبی و یا پلاستیکی ساخته شده استفاده کنید.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۸) از تابش نور مستقیم آفتاب بر روی فرش جلوگیری کنید. استفاده از رو فرشی یا پارچه بر روی فرش یا پرده ضخیم و یا کرکره جلوی پنجره می تواند مفید باشد. اگرچه نور مستقیم آفتاب برای مدت طولانی موجب پریدگی رنگ آن می‌گردد اما لازم است که هرچند وقت یکبار (مثلاً 6 ماه یکبار) فرشها را از داخل اطاق بیرون نمود و در معرض جریان هوا قرار داد و به اصطلاح فرش را هوا داد. مدت این کار هیچگاه بیش از چند ساعت نیست و حداکثر نصف روز است. به ویژه آفتاب دادن پشت فرش بسیار حائز اهمیت است. پشت فرش محل مناسب برای زندگی بید و موریانه و سایر حشرات است و همچنین انواع کپکها و قارچ‌ها نیز در محیط تاریک پشت فرش بهتر رشد می‌نمایند. نور آفتاب باعث نابودی همگی این عوامل گردیده و برای سلامت و عمر بیشتر فرش لازم است. هنگام هوا دادن فرش در مقابل نور خورشید باید چند مرتبه فرش را جارو یا برس کشید تا عوامل گفته شده بهتر از فرش خارج شوند. توصیه می‌شود چنانچه فرش در اتاقهای در بسته قرار دارد هفته‌ای یکبار درها و پنجره‌ها را باز کرد و از نظر بید خوردگی و سایر عوامل مانند رطوبت، هوای اتاق را کنترل نمود. بهتر است در انبارهای بزرگ فرش از تهویه‌های متعدد و مناسب استفاده گردد. زیرا هوای راکد نیز باعث رشد انواع قارچها و کپکها می‌گردد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۱۹) برای یکنواخت ماندن سطوح فرش بهتر است هر شش ماه یک بار فرش سروته شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۲۰) از گذاردن گلدان و یا درختچه بر روی فرش یا کنار آن خودداری کنید. اغلب پوسیدگی فرشها ناشی از آبهای اضافی پای گلدانها می باشد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۲۱) در نقاطی که آب و هوای آن گرم و مرطوب می باشد بهتر است از فرشهای تمام پشم استفاده شود. چرا که این فرشها رطوبت کمی جذب می کنند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">۲۲) فرشهایی که مورد استفاده قرار می گیرند باید قبل از فرسوده و نخ نما شدن مرمت شوند. یا تعویض گردند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">23) از چسب زدن به ریشه های فرش جهت جلوگیری از آلودگی خودداری کنید چرا که این چسبها به راحتی حتی در قالیشویی ها پاک نمی شوند.سعی کنید دو سر ریشه های فرش را گره بزنید تا فرش شکافته نشود. در ضمن ، خود ریشه هارا حتی المقدور، داخل پارچه یا چرم گذاشته، آنها را بدوزید تا ریشه ها محفوظ بمانند.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">&nbsp;برای برطرف کردن گودی فرش که نمای زشتی نیز پدید می آورد میتوانید با راههای زیر این گودی را برطرف کنید :</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">الف) در چاله های ایجاد شده در فرش می توانید یک قطعه یخ بگذارید وصبر کنید تا مدت یک ساعت به همین حال بماند تا پرزهای خوابیده فرش دوباره به حالت طبیعی باز گردد .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">ب) مقداری آب در محل گودی بریزید وپارچه ای مرطوب روی آن قرار دهید وآن را به ارامی با اتو نسبتأ داغ ماساژ وفشار دهیدتا پرزها به حالت اولیه باز گردند سپس با یک برس آن قسمت ها را برس بزنید .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">از بین بردن جای وسایل سنگین از روی قالی</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">وسایل سنگین مثل پایه مبل معمولاً بر روی فرش جا می‌گذارند. توصیه می‌شود یک تکه یخ روی محل مورد نظر بگذارید و سپس با دستمال خشک روی رطوبت آن را بگیرید و پرزهای قالی را به حالت اول برگردانید.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><b><font color="#ffffcc">1.برای برق انداختن و درخشان کردن رنگ قالی ...</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">میتوانید مقدار زیادی نشاسته ذرت روی فرش بپاشید و بگذارید یک ساعت بماند سپس با جاروبرقی آن راجارو کنید .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">و نیز می توانید کمی سرکه را با خاک اره مخلوط کرده و به آرامی برسی را در این مخلوط بزنید و روی فرش بکشید وقتی که خشک شد با جارو برقی سطح آن را جارو کنید .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">ضد عفونی و جلا دادن فرش</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">بعضی از میهمانان عادت دارند با کفش روی فرش‌های تمیز منزل شما بیایند. وای به روزی که شما فردی وسواسی باشید. چه می‌کنید؟ فرش را با شیلنگ آب می‌شویید؟ بهتر است بعد از جارو زدن فرش، دستمال بزرگ حوله‌ای را آغشته به آب و سرکه سفید کنید و آرام روی پرزهای قالی بکشید مقدار سرکه نباید زیاد باشد و گرنه به فرش آسیب می‌رساند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">شفاف کردن رنگ قالی</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">ابتدا روی قالی مخلوط برگ‌های مرطوب (تفاله چای و نمک بپاشید، سپس با جاروبرقی، جارو کنید تا رنگ قالی شفاف شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><b><font color="#ffffcc">2.برای از بین بردن کرک فرش میتوانید...</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><font color="#ffffcc">یک کیسه حمام را مرطوب کرده به دست بکشید و از راه خواب قالی کیسه بکشید . هر دو روز یکبار فرش ها را جارو بکشید. حداقل سالی چند بار با شامپو فرش فرش ها را شامپو بکشید.</font></p><div><br></div> text/html 2014-11-10T10:56:11+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد دستگاه قالیشویی http://deltamachine.mihanblog.com/post/12 <div><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><br></font></span></div><div><div style="line-height: 4px;"><span style="line-height: 21px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">دستگاه قالیشویی</font></span></div><div style="margin: 5px 20px 5px 15px; overflow: hidden; table-layout: fixed;"><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><img src="http://images.persianblog.ir/829379_J7xK4OMz.jpg" alt="" width="450" height="300" style="border: none; max-width: 100%; height: auto;"></font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">دستگاههای قالیشویی به دو گروه اساسی دستگاه شستشوی فرش و دستگاه خشک کن فرش تقسیم میشوند .دستگاه شستشوی فرش به دستگاه های اتوماتیک قالیشویی و دستگاه قالی شور دستی یا سیار تقسیم می شوند و دستگاه خشک کن فرش و قالی به خشک کن لوله ای فرش و قالی و خشک کن دیگی یا سنتی تقسیم میگردند . خشک کن لوله ای خود به آبگیر لوله ای درب دار و آبگیر لوله ای بدون درب تقسیم میشود.</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">گروه تولیدی صنعتی دلتا ماشین ، ماشین آلات قالیشویی اتوماتیک خود را که صرفاً عملیات شستشو و آبکشی را انجام می دهد در 2 مدل ( میزی DMG2011 و DMG2014 ) و مدل های ریلی E80 طراحی کرده است . قیمت دستگاه های قالیشویی این شرکت نسبت به رقبای خارجی پایین تر و از نظر کیفیت بسیار بالاتر می باشد .</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">فروش ماشین آلات قالیشویی دلتا ماشین یزد بر اساس سود دو جانبه ی مشتری و فروشنده تعیین شده است بدین ترتیب که پیشنهاد های معقولی را به مشتری خواهیم داد تا با صرفه جویی اقتصادی از تجهیزات قالیشویی مدرن و به روز بهره مند شوند .خشک کن لوله ای دلتا ماشین یزد در مدل ها و طول های مختلف طراحی گردیده است.</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">همانگونه که قالیشویان محترم مطلع می باشند اولین طراحی آبگیر لوله ای در سال 1377 توسط شرکت دلتا ماشین یزد انجام گردید و تلاش بر بالا بردن سطح کیفی باعث گردید تا هر سال مدل جدیدی وارد بازار گرد و رضایت مشتریان که هدف اول هر تولید کننده ی موفق می باشد جلب گردد.</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: xx-small; background-color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه اتوماتیک قالیشویی&nbsp;DMG2014 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دستگاه اتوماتیک قالیشویی&nbsp;DMG2011</span><span style="font-size: xx-small;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://images.persianblog.ir/829379_N43V0X35.jpg" alt="" width="150" height="100" style="border: none; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://images.persianblog.ir/829379_7ILBvPh2.jpg" alt="" width="134" height="100" style="border: none; max-width: 100%; height: auto;">&nbsp; &nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span><b><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: xx-small;">دستگاه اتوماتیک قالیشویی ریلی E80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 13px;">خشک کن دیگی</span></font></b></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><img src="http://images.persianblog.ir/829379_finiQCCT.png" alt="" width="150" height="100" style="font-size: 13px; border: none; max-width: 100%; height: auto;"><span style="font-size: xx-small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://images.persianblog.ir/829379_UIdysq5v.jpg" alt="" width="196" height="100" style="border: none; max-width: 100%; height: auto;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;"><b><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;آبگیر لوله ای درب دار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></span><b><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 13px;">آبگیر لوله ای&nbsp;</span><span style="font-size: 13px;">بدون درب</span></font></b></p><p dir="RTL" style="line-height: 21px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;<span style="height: auto;"><img src="http://images.persianblog.ir/829379_34bWFuvm.jpg" alt="" width="150" height="100" style="border: none; max-width: 100%; height: auto;"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255); height: auto;"><img src="http://images.persianblog.ir/829379_EdIimwMR.jpg" alt="" width="150" height="130" style="border: none; max-width: 100%; height: auto;"></span></span></p></div></div> text/html 2014-10-25T08:02:19+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد آبگیر لوله ای فرش درب دار | آبگیر لوله ای فرش بدون درب http://deltamachine.mihanblog.com/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">در سال 1377 گروه تولیدی دلتا ماشین یزد با هدف آسایش قالیشویان و جلوگیری از چروک فرش و قالی در هنگام آبگیری برای اولین بار با ابتکار و خلاقیت تیم فنی آبگیرلوله ای را اختراع کرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;">.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">و پس از آزمون و خطا محصول را به&nbsp; بازار عرضه کرد . بدیهی است که در این راستا به دلیل اینکه این محصول هیچ نمونه مشابهی حتی خارجی نداشت مشکلاتی وجود داشت که به مرور</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">تغییراتی را روی آبگیر لوله ای داشتیم تا امروز که اعا می کنیم کاملترین ، پرسرعت ترین با دوام ترین ، پر قدرترین ، کم مصرف ترین و بی صدا ترین آبگیر لوله ای فرش را در سطح جهانی تولید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">می کنیم. لازم است توضیح دهیم که مدلها و طرح های مختلفی ساخته شدند که به دو دسته آبگیر لوله ای درب دار و آبگیر لوله ای بدون درب نام گذاریم کردیم. به دلایل زیاد از قبیل صدای بسیار</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">زیاد و خطر خرابی بلبرینگ سایز بزرگ که در ذات این بلبرینگها نهفته است و عدم ایمینی به دلایل باز بودن دهانه لوله و احتمال بیرون آمدن فرش آنهم به دلیل خطا و عدم دقت کارگر در هنگام لوله کردن</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">فرش تا جاسازی داخل لوله و همچنین کوچکتر بودن دهانه لوله نسبت به مدلهای</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">د</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">رب دار که خود باعث کمتر شدن قدرت آبگیری می شود و ... باعث شد تا عملاً آبگیر لوله ای بدون درب از خط تولید خارج گردد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">درست است که جداول</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; skf</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA">سرعت خاصی را برای بلبرینگ سایز بزرگ تعریف می کنند ولی اولا در ایران تنها بلبرینگ سایز بزرگ ساخت بلوک شرق یافت می شوند که آنهم</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">عملاً % 50 سرعت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;">SKF</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">را</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">تحمل می کنند که این سرعت برای آبگیری فرش مناسب نمی باشد ، و دوم اینکه اصولا بلبرینگ های سایز بزرگ قدرتی و پر سرو و صدا هستند تا سرعتی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">البته ناگفته نماند که در مدل درب دار مشکلات زیادی از قبیل سایش و لرزش وجود داشت که در مدلهای جدید علاوه بر رفع این عیب ها دستگاه آبگیر لوله ای فرش دلتا با بالاترین سرعت ممکن</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">و بدون هیچ گونه صدا قادر به آبگیری %98 در زمان 2 دقیقه می باشد .عمر بالای 10 سال و تعویض بسیار ساده قطعات در کمتر از 30 دقیقه توسط هر شخص غیر فنی در هر کجا یکی دیگر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">از مزایای این سبک آبگیر لوله ای فرش می باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>افتخار ما این است که تنها با 5/5 اسب قدرت و با مصرف&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4A</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;به دلیل طراحی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">تنهاو اجرای صحیح با بالاترین سرعت آبگیری را انجام می دهیم ،متأسفانه عده ای از سو استفاده گر بدون داشتن اطلاعات فنی و علمی و تاسف بالاتر اینکه بعضی از مشتریان ما اقدام &nbsp;به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">کپی یا اعمال تغیراتی در دستگاه ها کرده اند که با عملکرد اشتباه و محصول خراب و پر از عیب مصرف کننده را دچار بی اعتمادی می کنند.امیدواریم با نظارت صحیح مسئولان ،مصرف کنندگان بتواند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px; font-family: '2 Mitra';">انتخاب صحیح خود را داشته باشند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 17.1200008392334px;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147752742/abgir5.jpg" alt=""></p> text/html 2014-10-22T09:59:01+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد قالیشویی های معتبر http://deltamachine.mihanblog.com/post/10 <div>قالیشویی های معتبر</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;کلمه ی اعتبار برای یک قالیشویی یعنی تحویل فرش به صورت تمیز ، صاف ، سالم ، و البته در زمان کوتاه .&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147194792/abgir.jpg" alt=""></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>بسیاری از قالیشویان متاسفانه با روشهای نا مناسب و یا با مواد نا مناسب فرشها را شست و شو می دهند ، و البته بدتر از این با آبگیرها یا خشک کن های نامناسب فرش را آبگیری می کنند ( آبگیر های دیگی فرش را مچاله و چروک و حتی در بسیاری از موارد پاره می کند .) ، از نظر کارشناسان ، قالیشویی هایی که با دستگاههای پیشرفته قالیشویی &nbsp; به عنوان مثال دستگاه شستوشوی فرش پولیشر 2 برس یا دستگاههای اتوماتیک قالیشویی یا حتی بهتر از آن دستگاههای تمام اتوماتیک قالیشوئی فرش ، موکت و قالی را شست و شو می دهند و یا با دستگاه های آبگیر لوله ای یا خشک کن لوله ای ضد چروک فرش &nbsp;را آبگیری می کنند ، قالیشویان معنبر محسوب می شوند .</div><div><br></div><div><br></div><div>مواد شوینده &nbsp;را از قالیشوییان &nbsp;سوأل کنید ؟ اگر از سود استفاده می کنند !!! تأکید کنید تا سود را با آب &nbsp;زیاد از فرش خارج کنند چون باعث خرابی فرش و البته ضایعات انسانی نظیر حساسیت پوستی و سرطان و ... خواهد شد . قبل از تحویل فرش به قالیشویان از اعتبار آنها یعنی دستگاه های مدرن قالیشویی و همچنین آبگیر های لوله ای فرش و قالی ، خاطر جمع شوید .</div> text/html 2014-10-18T05:05:25+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد دستگاه آبگیر قالیشویی خشک کن فرش و قالی http://deltamachine.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 28.533332824707px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">دستگاه آبگیر قالیشویی خشک کن فرش و قالی</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 22.7999992370605px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman';"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147195550/plisher1.jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">دستگاه آبگیر قالیشویی خشک کن فرش و قالی بر دو نوع است :</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">1- آبگیر سنتی دیگی</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147195626/011931.jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp; آبگیر های دیگی ،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">فرش را مچاله و چروک می کند و حتی برای تراکم های &nbsp;بالا خطرناک هستند به گونه ای که درخط تاخوردگی باعث پارگی فرش می شود ،مصرف برق زیاد ، عدم بالانس فرش و دردهای عضلانی ستون فقرات به &nbsp;خاطر بلند کردن فرش از سطح زمین ،هزینه های بالای فونداسیون &nbsp;و پی ریزی و کافی نبودن قدرت آبگیری فرش از &nbsp;معایب این دستگاه های قدیمی هستند که طبیعتاً جهت فرش و قالی و .... طراحی نشده بودند بلکه این وسایل در &nbsp;صنعت نشاسته و رنگ ریزی و قند و .... بکار رفته اند و بدلیل نبود امکانات ویژه جهت آبگیری فرش این دستگاه ها &nbsp;در قالیشویی بکار می رفته و &nbsp;متاسفانه هنوز هم در بسیاری از قالیشویی ها مشغول به کارند ؛ باعث تأسف &nbsp;است که &nbsp;پافشاری برخی از قالیشویی های محترم و ماشین سازان عزیز باعث &nbsp;کند شدن روند پیشرفت در این صنعت شده &nbsp;است ، این حق مشتری است که &nbsp;فرش خود را صاف و بدون چروک تحویل بگیرد . مشتری فرش را به &nbsp;قالیشویی نمی &nbsp;دهد که فقط تمیز شود بلکه علاوه بر تمیزی باید صاف و سالم &nbsp;تحویل بگیرد .</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;در سال 1377 گروه تولیدی صنعتی دلتا ماشین یزد توسط علی یگانه فرد &nbsp;برای اولین بار اقدام به طراحی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Nazanin';">دستگاه &nbsp;اتوماتیک قالیشویی ریلی تحت &nbsp;مدل&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 15pt; line-height: 23px;">E80</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; کرد که از این طرح بعنوان انقلابی در جهت نو کردن صنعت &nbsp; &nbsp; &nbsp;قالیشویی یاد میکنیم ،&nbsp; استقبال قالیشویان از این طرح بسیار خوب بود و &nbsp;سرعت عمل و کیفیت شست و شو بسیار بالا رفته بود ولی همه ی اینها درد &nbsp;بزرگ چروک و مچالگی فرش را به خاطر عملکرد ضعیف آبگیر های سنتی &nbsp;بر &nbsp;طرف نکرده بود ، این بود که طراحی اولین آبگیر لوله ای فرش به دست گروه &nbsp;تولیدی صنعتی دلتا ماشین یزد &nbsp;انجام شد و هنوز هم این محصول تحت &nbsp;همین عنوان یعنی آبگیر لوله ای فرش و قالی یا آبگیر لوله ای ضد چروک &nbsp; &nbsp;فرش و قالی و یا خشک کن لوله ای فرش شناخته می شوند .</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6000003814697px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">2- آبگیر های لوله ای فرش و قالی</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147194792/abgir.jpg" alt=""></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;دستگاه های آبگیر لوله ای&nbsp; فرش&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">بر دو نوع طراحی شد :</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733333587647px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">1- چهار لوله&nbsp;&nbsp;</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 13.8000001907349px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman';"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147195850/m3.png" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;آبگیر چهار لوله را بدین طریق طراحی کردیم که چهار فرش داخل آن بصورت لوله شده و مستقیم توسط یک نوار &nbsp;رولیک جاسازی می شد و سپس شروع &nbsp;به چرخش می کرد در این آبگیر دو اشکال اساسی باعث شد تا بتدریج &nbsp;این &nbsp;محصول خاص &nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">را از&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">خط تولید خارج کنیم</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp; 1- هم وزن نبودن فرشهای روبروی هم به صورت 100% (بدلیل عدم اندازه های یکسان در طول و یا تراکم و وزن یا &nbsp;تعداد روزنه های&nbsp; موجود در پشت فرش )</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;2- سنگینی و بزرگی دستگاه که عملاً باعث می شد تا بدلایل امنیتی حداکثر سرعت&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>500 rpm</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;باشد طبیعتاً &nbsp;سرعت های بالا از خطر امنیتی&nbsp; زیادی برخوردار هست و هر یک دور افزایش با درصد خطا و خطر همراه خواهد بود &nbsp;و از آنجائیکه دستگاه آبگیر چهار لوله ای فرش سنگین است و بالانس کامل نیست پس به فنداسیون و زیر سازی &nbsp;قوی هم احتیاج داشت که این خود افزایش هزینه را به همراه داشت ضمناً بدلیل اینکه سرعت به اندازه ی &nbsp;کافی بالا &nbsp;نبود ، طبق فرمول گریز از مرکز نیروی کافی برای بیرون آوردن آب بصورت کامل از فرش وجود نداشت و فرش های &nbsp;تراکم بالا به صورت راه راه با خطهای خیس به جا می ماند ( هر یک متر خشک نیم متر خیس )&nbsp; که این خطهای &nbsp;خیس باعث زردی فرش میشدند .</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6000003814697px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp;2-آبگیر لوله ای فرش و قالی تک فرشه یا تک لوله</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147195926/abgir5.jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Nazanin';">دستگاه خشک فرش لوله ای&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">را به شکلهای مختلف طراحی کردیم در &nbsp;ابتدا بدون درب به شکلی که لوله روی سه عدد چرخ بلبرنگی می چرخید &nbsp;سپس&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Nazanin';">آبگیر لوله ای بدون درب&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">با بلبرنگ های بزرگی که لوله را در میان &nbsp;می گرفت و بعد از آن&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Nazanin';">آبگیر های درب دار&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">در مدل های مختلف .</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font color="#ffffff"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 17pt; line-height: 26.0666656494141px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp;تفاوت اساسی بین آبگیر های لوله ای درب دار و آبگیر های لوله ای بدون درب فرش و قالی</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 21pt; line-height: 32.2000007629395px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;آبگیر های لوله ای&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 17pt; line-height: 26.0666656494141px; font-family: 'B Nazanin';">بدون درب&nbsp;</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://s5.picofile.com/file/8147196034/Untitled_1.jpg" alt="undefined"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp; در این طرح در صورت بودن کاسه نمد ، لوله توری به دلیل اصطکاک شدید &nbsp;بین لاستیک کاسه نمد و لوله اصلا قادر به چرخش نخواهد بود و به همین &nbsp;دلیل کاسه نمد از روی لوله برداشته می شود تا حداقل لوله بتواند حرکت &nbsp;داشته باشد . این یک اشکال اساسی و بزرگ برای یک دستگاه می باشد که &nbsp;بلبرینگ بدلیل عدم آببندی و فرار گریس به سرعت به سمت خرابی &nbsp;(کچلی) &nbsp;خواهد رفت .گران قیمت بودن و در دسترس نبودن و تعویض بسیار سخت این &nbsp; بلبرینگ همه باعث خواهد بود تا این طرح یک طرح ایده آل نباشد . صدای &nbsp;زیاد این دستگاه و همچنین مصرف برق بالا حدوداً 10 اسب یکی دیگر از &nbsp;اشکالات این طرح خواهد بود و همچنین نبودن امنیت کافی بدلیل باز بودن &nbsp; &nbsp; &nbsp;دهانه ی لوله که در نهایت این دلایل منطقی و تجربه نشان داده است که &nbsp; &nbsp;هرگز &nbsp;نمی توان روی این طرح اطمینان &nbsp;حاصل کرد.</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font color="#ffffff"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><b><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font color="#ffffff"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><b><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27.6000003814697px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp; آبگیر لوله ای درب دار مرکزی</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.6800003051758px; font-family: 'B Nazanin';">(مرغک دار)</span></b></font></p><font color="#ffffff"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147196250/abgir1.jpg" alt=""><br><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 13.8000001907349px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp; این نوع آبگیر به دلیل داشتن کاسه نمد ، انتخاب بلبرینگ های مناسب و &nbsp;منحصر بفرد بودن طراحی ، یک طرح صنعتی ایده آل می باشد ، در این آبگیر &nbsp; &nbsp;می توان تا بالاترین سرعت ممکن یعنی تا 2500&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px;">rpm</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;سرعت را بالا برد که &nbsp; این امر باعث&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">آبگیری&nbsp;</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">فوق</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;العاده فرش در حد خشک خواهد بود ، این یعنی به &nbsp; اندازه 4 دستگاه آبگیر معمولی یا &nbsp;بدون درب سرعت عمل خواهد داشت ضمناً &nbsp; مصرف برق بدلیل نداشتن اصطکا</span></b><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';">ک بسیار کم بوده و با یک موتور 5</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 13.8000001907349px;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 13.8000001907349px;"></span><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 13.8000001907349px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 13.8000001907349px;"></span><b style="line-height: 13.8000001907349px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5 &nbsp; &nbsp;اسب کار خواهد کرد ، باز و بسته شدن درب بسیار آسان و تنها در حدود 5 &nbsp; &nbsp;ثانیه به طول خواهد انجامید .استهلاک &nbsp; &nbsp;و خرابی دستگاه بسیار پایین بوده و &nbsp; بالای 10 سال عمر &nbsp;مفید خواهد داشت . مصرف برق این دستگاه به دلیل &nbsp; &nbsp;طراحی مناسب &nbsp;و روان بودن محورهای دستگاه بسیار پایین و در حدود 4 &nbsp; &nbsp;آمپر می باشد . بی &nbsp;صدا بودن این دستگاه یکی &nbsp;دیگر از مشخصه های فنی &nbsp; &nbsp;مثبت این دستگاه &nbsp;بحساب می آید که این خود نشانه ی سلامت کامل &nbsp; &nbsp; &nbsp;بلبرینگ ها و &nbsp;اجزاء و &nbsp; &nbsp;قطعات دستگاه می باشد .یکی دیگر از مشخصه های &nbsp; بارز این دستگاه خود &nbsp;سرویس بودن و تعمیر ساده ی &nbsp;این دستگاه می باشد &nbsp; &nbsp;بدین ترتیب که هر &nbsp;شخصی قادر است خودش به تنهایی در موقع لوزوم &nbsp;فرضاً &nbsp;5 سال پس از &nbsp;کار &nbsp;کرد با بروز هر اشکال فنی در کمترین زمان ممکن و &nbsp; با در &nbsp;دسترس بودن &nbsp;قطعات اشکال را بر طرف کرده و &nbsp;دستگاه بدون توقف به &nbsp;کار &nbsp;خود ادامه دهد &nbsp;.تجربه 15 سال طراحی و ساخت حدود 600 آبگیر لوله &nbsp;ای &nbsp;فرش و قالی ، &nbsp;این طرح را به قطعیت برای ما به عنوان طرحی برتر و &nbsp;منتخب &nbsp;ثابت کرده &nbsp;است.</span></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font color="#ffffff"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733333587647px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><b><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8147194792/abgir.jpg" alt=""></font></p> text/html 2014-10-15T08:34:00+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد دستگاه آبگیر لوله ای فرش و قالی http://deltamachine.mihanblog.com/post/8 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, serif; line-height: 1.4em; font-size: 20px; color: rgb(39, 29, 23); margin: 0px; padding: 15px 0px 5px 15px;"><a href="http://deltamachine.blog.ir/1393/02/16/ali1" style="color: rgb(39, 29, 23); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">دستگاه آبگیر لوله ای فرش و قالی</a></h2></div><div class="border-bg" style="height: 3px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(212, 200, 193);"></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 10px 0px 0px 14px;"><div class="cnt" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-style: italic;"><div style="text-align: right;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px;"><span style="font-size: x-large;"><strong>ویژگی دستگاه:</strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px;"><a href="http://bayanbox.ir/id/4074430849893661154?info" target="_blank" style="color: rgb(139, 123, 114); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/id/4074430849893661154?thumb" a="" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- قدرت موتور 5/5 اسب سه فاز</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- مجهز به کنترل دور سه فاز</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- سرعت چرخش قابل تنظیم تا 2500rpm</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- حداکثر زمان آبگیری با توجه به تراکم 2 دقیقه</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- حداکثر برق مصرفی 4 آمپر</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- مجهز به سیستم فنر و ضربه گیر</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- عدم نیاز به فنداسیون مجهز به نواررولیک جهت جاسازی آسان فرش داخل لوله آبگیری</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- فرش بدون ایجاد چروک</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- هدایت ساده آب از لوله خروجی به فاضلاب بدون ایجاد آلودگی</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- عدم ایجاد الودگی صوتی</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- ابعاد 400*120*125 سانتی متر</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: large;">- طول لوله آبگیر 330 سانتیمتر</span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">&nbsp;<a href="http://bayanbox.ir/id/6041707657132914056?info" target="_blank" style="color: rgb(139, 123, 114); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s; text-align: right; font-style: italic; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;"><img src="http://bayanbox.ir/id/6041707657132914056?preview" alt="دستگاه آبگیرلوله ای فرش و قالی دلتا یزد" a="" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">The device features:</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Power 5/5 hp three phase -</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">Equipped with remote control three-phase<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Adjustable rotation speed up to 2500rpm<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Maximum time to flooding due to the condensation of 2 minutes<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Maxi<span style="font-size: 9pt;">mum Power Consumption: 4 mA</span><span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Equipped with coil spring and shock absorber<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">N</span><span style="font-size: 9pt;">o need for foundations with Nvarrvlyk easy</span><span style="font-size: 9pt;">to</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;embed</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;into-</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;the</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;carpet</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;dewaterin</span><span style="font-size: 9pt;">g</span><span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;tubes</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">Carpet without causing wrinkles</span>-</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp; The simple conducting water from the sewage outlet pipe-</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">ithout<span style="font-size: 9pt;">&nbsp;causing</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;pollution</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Lack of noise pollution<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Dimensions 400 x 120 x 125 cm<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;">&nbsp;Intake pipe length of 330 cm<span style="font-size: 9pt;">-</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: left;"><img src="http://static.niazerooz.com/Im/O/93/0110/L6353178166541.jpg" alt="" width="250" height="267" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px; font-size: 9pt;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">میزات الجهاز:</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- السلطة 5/5 حصان ثلاث مراحل</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- مزودة بجهاز تحکم عن بعد ثلاث مراحل</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- قابل للتعدیل سرعة دوران تصل إلى 2500دورة فی الدقیقة</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- الحد الأقصى لوقت لفیضانات بسبب التکثیف من 2 دقیقة</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- الحد الأقصى لاستهلاک الطاقة: 4 مللی أمبیر</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- مجهزة لفائف الربیع وامتصاص الصدمات</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- لا حاجة لأسس مع Nvarrvlyk سهلة لتضمین فی أنابیب السجاد نزح المیاه</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- السجاد دون أن تسبب التجاعید</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- الماء إجراء بسیط من الأنابیب منفذ الصرف الصحی دون التسبب فی تلوث</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Sego UI', Tahoma; font-style: normal; line-height: 15px; text-align: justify;">- عدم وجود التلوث الضوضائی - الأبعاد 400 × 120 × 125 سم</p><div><p class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>*************************************************************************************************************</span><span style="font-size:8.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دستگاههای قالیشویی ، دستگاههای قالیشویی مدرن ، دستگاههای قالیشویی ،قیمت دستگاههای قالیشویی ، دستگاههای جدید قالیشویی ،فروش دستگاههای قالیشویی ، انواع دستگاههای قالیشویی ، مدرنترین دستگاههای قالیشویی ، ساخت دستگاههای قالیشویی ، قیمت دستگاههای قالیشویی صنعتی، دستگاه قالیشویی ، دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک، دستگاه قالیشویی اتوماتیک ، دستگاه قالیشویی قیمت ، دستگاه قالیشویی صنعتی ، دستگاه قالیشویی دستی ، دستگاه قالیشویی خانگی&nbsp; دستگاه قالیشویی دست دوم ، دستگاه قالیشویی در منزل ، دستگاه قالیشویی سیار ،دستگاه اتوماتیک قالیشویی ، دستگاه تمام اتوماتیک قالیشویی ، قیمت دستگاه قالیشویی اتوماتیک ، قیمت دستگاه تمام اتوماتیک قالیشویی ، فروش دستگاه تمام اتوماتیک قالیشویی ،ماشینهای قالیشویی ، قیمت ماشینهای قالیشویی، ماشین های قالیشویی ،ماشین قالیشویی ، ماشین قالیشویی خانگی ، ماشین قالیشویی تمام اتوماتیک ، ماشین آلات قالیشویی ،قیمت ماشین قالیشویی ، فروش ماشین قالیشویی ، خرید ماشین قالیشویی ،&nbsp; آبگیرلوله ای&nbsp; ،آبگیرلوله ای فرش ، آبگیر لوله ای بدون در فرش ، دستگاه ، دستگاه آبگیر لوله ای، خشک کن فرش&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">دستگاه خشک کن فرش&nbsp;،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">قیمت دستگاه خشک کن فرش&nbsp;، قیمت خشک کن فرش،دستگاه مدرن قالیشویی ، تولید دستگاه مدرن قالیشویی ، خرید دستگاه مدرن قالیشویی ، فروش دستگاه مدرن قالیشویی ،تولید شست و شوی فرش ،قیمت شست و شوی فرش ، خرید شست و شوی فرش ، شست و شوی فرش ،تولید قالیشویی ، قیمت قالیشویی ، خرید قالیشویی ،فروش قالیشویی ،تولید آبگیر لوله ای فرش و قالی ،خرید آبگیر لوله ای فرش و قالی ،قیمت آبگیر لوله ای فرش و قالی ،فروش آبگیر لوله ای فرش و قالی ، طراح و سازنده دستگاه قالیشویی ، قیمت دستگاه قالیشویی&nbsp;، قیمت انواع دستگاه قالیشویی ، فروش دستگاه قالیشویی&nbsp; ، ساخت دستگاه قالیشویی ، خرید دستگاه قالیشویی ، آبگیر لوله ای ، آبگیر لوله ای بدون درب&nbsp; ، آبگیر لوله ای درب دار ،&nbsp; قیمت دستگاه آبگیر لوله ای فرش ، فروش ماشین قالیشویی ، &nbsp;خرید ماشین قالیشویی ،&nbsp;قیمت ماشین قالیشویی&nbsp;، قیمت دستگاه آبگیر فرش ، خشک کن و آبگیر اتوماتیک فرش ، ماشین الات قالیشویی نگین ایساتیس ، قیمت دستگاه قالیشویی&nbsp;، ماشین آلات قالیشویی عزیزی ،&nbsp;قیمت دستگاه های قالیشویی&nbsp;، قیمت روز دستگاه قالی شویی&nbsp; ، خرید دستگاه های قالیشویی ، قیمت دستگاه خشک کن قالیشویی ، خشک کن قالی&nbsp;، خشک کن قالیشویی&nbsp;، دستگاه خشک کن قالی&nbsp;، خشک کن فرش ،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">دستگاه خشک کن قالیشویی ،قیمت دستگاه خشک کن قالیشویی</span></b><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>*************************************************************************************************************</span><span style="font-size:8.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:8.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div></div></blockquote></div></div> text/html 2014-09-24T09:09:29+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد آبگیر سانتریفیوژ چهار لوله ضد چروک http://deltamachine.mihanblog.com/post/6 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt1" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(196, 26, 27); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);">آبگیر سانتریفیوژ چهار لوله ضد چروک</span></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#c41a1b"><br style="line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"></font><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);">قدرت موتور 15 اسب سه فاز</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>مجهز به کنترل دور(اینورتر)<br><br>زمان آبگیری 18 تا 20 دقیقه</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>قابلیت جاسازی 2 تا 8 فرش</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>جنس توری گالوانیزه یا استیل</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>هدایت اسان آب به فاضلاب بدون ایجاد آلودگی</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>عدم ایجاد الودگی صوتی</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>ابعاد 5*2/40*2/<span lang="en-us">30</span>&nbsp;متر</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br>مجهز به نوار رولیک جهت جا سازی فرش</span></font></div><div><font color="#0e3266" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 14px;"><br></span></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"> </font><div><span class="txt2" style="text-align: right; vertical-align: top; color: rgb(14, 50, 102); line-height: 14px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://deltamachine.ir/img/m3.png" alt=""></span></div> </div> text/html 2014-09-17T04:19:37+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد رعایت نكات خاص در شستشوی فرش http://deltamachine.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;">رعایت نكات خاص در شستشوی فرش</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.peyketallaei.com/uploads/files/users/User6280/Pic140103polisher3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هنگام شستشوی فرش رعایت برخی موارد باعث تضمین سلامت فرش و همچنین جلوگیری از پوسیدگی و افزایش دوام آن می‌گردد كه اهم آنها چنین است:</div><div style="text-align: center;">&nbsp;شستشوی فرش باید روی سطح كاملاً صاف و سخت مانند سطح سیمانی، موازئیك یا سنگ انجام شود.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;چنانچه شستشوی فرش در كنار رودها و نهرهای جاری میسر نیست بهتر است بری خیس كردن و شستشوی فرش از دوش هایی كه آب را با فشار و به صورت افشان پخش می‌نمایند استفاده نمود.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;مواد شوینده‌ای كه برای شستشوی فرش به كار می روند باید كاملاً خنثی شوند تا از هرگونه آسیب در الیاف پشم جلوگیری شود. محیط‌های اسیدی و یا قلیایی شدید هر كدام به نوعی باعث تخریب ساختمان شیمیایی لیف پشم و در نهایت خواص خواص فیزیكی مطلوب آن می شوند. به ویژه در هنگام شستشوی فرش در منازل بسیاری از افراد از پودرهای شوینده رایج استفاده می نمایند. این پودرها به جهت آنكه برای برطرف كردن چربی های قوی موجود بر روی ظروف و لباسها تهیه شده‌اند دارای تركیبات شیمیایی اسیدی قوی هستند و كاربرد آنها برای شستشوی پرز فرش باعث می‌شود علاوه بر شسته شدن سطوح چرك و كثیف فرش، تمامی چربی الیاف فرش گرفته شده و لذا الیاف كاملا خشك و شكننده می‌شوند. در این صورت پس از مدتی استفاده و قرار گرفتن در معرض رفت و آمد الیاف شكسته شده و فرش سریعاً كچل می شود.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;چنانچه فرش دارای آن نوع خامه‌های رنگی باشد كه به خوبی رنگرزی نشده‌اند و به هر تقدیر رنگها از ثبات كافی برخوردار نباشند &nbsp;در هنگام شستشو به ویژه زمانی كه توسط برس بر روی سطح پرزها كشیده می شود ممكن است رنگها در هم ادغام شوند و به اصطلاح فرش رنگ دهد. حتی استفاده از آب گرم كه حررت آن زیاد باشد می‌تواند پس دادن رنگها را تسریع بخشد. به همین دلیل اغلب در كارگاههای قالیشویی حوضچه‌هایی وجود دارد كه توسط مواد خاصی آغشته شده اند تا رنگ الیاف برای مدتی به طور نسبی ثابت گردد. با این حال در برخی موارد علیرغم رعایت كلیه موارد، فرش رنگ می دهد و چاره‌ای جز رنگ برداری فرش نیست.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;چنانچه از مواد شوینده بریا شستشوی فرش استفاده شود، به دلیل احتمال وجود ناخالصی در این مواد، ممكن است به داخل پرز فرش نفوذ نمایند. به همین دلیل در این گونه موارد عمل آبكشی باید به دقت انجام گردد. باقی ماندن مواد مذكور در لابه لای فرش در بلند مدت باعث آسیب قالی می گردد.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;چنانچه آبكشی فرش در رودخانه انجام می‌گیرد، به دلیل وجود برخی املاح معدنی (حتی گچ و آهك) ممكن است مواد مذكور در فرش باقی بماند و باعث پوسیدگی زودرس گردند.</div><div style="text-align: center;">برای آبگیری فرش در صورتی كه از دستگاههای سانتریفوژ استفاده نگردد بهتر است فرش را توسط برس و یا با پاروهای مخصوص كاملاً آب گیری نمود. در مورد قالی‌های كهنه باید دقت نمود تا در هنگام آب گیری توسط پارو فشار زیاد به فرش وارد نگردد. حتی مواردی مانند لوله كردن فرش و ایجاد فشار بر روی آن به ویژه در مورد قالی‌های قدیمی باعث پارگی فرش به ویژه در قسمتهای رفو شده می‌گردد.</div><div style="text-align: center;">چنانچه برای خشك كردن قالی شسته شده مجبور هستیم آن را برای مدتی پهن نماییم بهتر است قالی را كاملاً باز كنیم. در صورتی كه فضای لازم برای پهن كردن فرش موجود نیست لوله كردن فرش و سپس تا نمودن آن نیز كار درستی نیست. زیرا پس از گذشت 2 الی 3 روز خشك شدن فرش، در قسمت تا شده برجستگی محسوسی پدیدار می‌گردد كه ممكن است به راحتی از بین نرود و حتی باعث برجستگی همیشگی فرش شود. همین برجستگی به علت پا خور شدن زیاد باعث ساییدگی همان بخش از فرش می‌گردد.</div><div style="text-align: center;">چنانچه فرش در منزل شسته شود و نوع رنگرزی الیاف آن نیز به صورت بی ثبات و نامرغوب باشد نباید برای خشك كردن فرش آن را آویزان نمود. زیرا مقدار آب باقی مانده در فرش از درون الیاف و پرزها به سمت پایین فرش بیش از بالای آن آسیب می بینند و رنگ برداری آن نیز بسیار مشكل است. از طرف دیگر هدایت شدن تمام آب باقی مانده به سمت پایین فرش باعث فشار زیاد به چله‌ها می گردند و احتمال پاره شدن آنها به ویژه در مورد قالی‌های كهنه و قدیمی بیشتر می‌گردد.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;پس از آب كشی فرش باید پساب آن كاملاً صاف باشد. در غیر این صورت احتمال باقی ماندن مواد شوینده و سایر املاح در آن وجود دارد كه این امر باعث پوسیدگی زودرس فرش می‌گردد.</div><div style="text-align: center;">توصیه شده است چنانچه فرش كمی حالت قلیایی داشته باشد (برای رنگرزی از مواد قلیایی بیش از اندازه معمول استفاده شده باشد) می‌توان با اندكی آب و اسید 1 تا 2% آن را خنثی نمود.</div><div style="text-align: center;">حتی‌الامكان می‌بایست از گرم خانه و یا مكانهایی كه در آنجا نور شدید آفتاب وجود نداشته باشد برای خشك كردن فرش استفاده نمود. زیرا تابش شدید نور آفتاب باعث رنگ پریدگی فرش به ویژه رنگهای ناپایدار می‌گردد.</div><div style="text-align: center;">از مواد شوینده موجود در منازل جهت شستشوی فرش استفاده نشود و از مواد شوینده‌ای استفاده شود كه كاملاً خنثی برده و فاقد تركیبات اسیدی و یا قلیایی شدید می‌باشند.</div><div style="text-align: center;">چنانچه به هردلیل الیاف پشم در هنگام شستشوی فرش رنگ داده و باعث لكه‌دار شدن آن شوند، می‌توان توسط مواد خاصی اقدام به رنگ برداری نمود. رایج‌ترین ماده رنگ برداری هیدروسولفیت است. اما نباید از هیدروسولفیت با غلظت زیاد استفاده نمود.</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div> text/html 2014-09-14T05:38:54+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد آبگیرلوله ای http://deltamachine.mihanblog.com/post/4 <div style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(21, 20, 10);"><br></div><div style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(21, 20, 10);"><table cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 0); padding: 15px; margin: 2px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td colspan="2" valign="top" style="text-align: justify;"><div style="text-align: right; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="7">&nbsp;آبگیرلوله ای</font><ul id="videolist" class="videoboxes" style="list-style: none;"></ul></div></td></tr><tr><td colspan="2" valign="top" style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>قدرت موتور 5/5 اسب سه فاز</b></font></div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>مجهز به کنترل دور سه فاز<br>سرعت چرخش قابل تنظیم تا 2500rpm<br>حداکثر زمان آبگیری با توجه به تراکم 2 دقیقه<br>حداکثر برق مصرفی 4 آمپر<br>مجهز به سیستم فنر و ضربه گیر<br>عدم نیاز به فنداسیون<br>مجهز به نواررولیک جهت جاسازی آسان فرش داخل لوله<br>آبگیری فرش بدون ایجاد چروک<br>هدایت ساده آب از لوله خروجی به فاضلاب بدون ایجاد آلودگی<br>عدم ایجاد الودگی صوتی<br>ابعاد 400*120*125 سانتی متر<br>طول لوله آبگیر 330 و 430 سانتیمتر<br></b></font><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/6041707657132914056?preview" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2014-09-10T07:59:43+01:00 deltamachine.mihanblog.com گروه تولید ، صنعتی دلتا ماشین یزد فیلم دستگاه های قالیشویی شرکت دلتا ماشین یزد http://deltamachine.mihanblog.com/post/3 <a href="http://www.aparat.com/deltamachineir1" target="_blank" title="">فیلم دستگاه های قالیشویی شرکت دلتا ماشین یزد</a> <div><a href="http://www.aparat.com/deltamachineir1" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/4074430849893661154?thumb" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/3227104048619404613?thumb" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/6427009424101435631?thumb" alt=""></a></div>